Pamiętaj o pozytywnym wrażeniu

Czytelnikiem Twojego CV może być HR Manager, Partner Zarządzający w kancelarii prawnej, Dyrektor Departamentu Prawnego, Prezes Zarządu lub też Konsultant w firmie doradztwa personalnego. Każda z tych osób będzie nieco inaczej analizować dokument. Jednak niezależnie od tego, do kogo CV trafi – cel jest taki sam: pozostawienie w pamięci odbiorcy niezatartego, pozytywnego wrażenia na Twój temat.

Po lekturze, nawet nieszczególnie wnikliwej, czytelnik powinien przede wszystkim utożsamiać nazwisko kandydata z głównymi obszarami jego aktywności zawodowej. Zamiast więc prezentować na wstępie dokumentu swój dorobek osobisty („żonaty, dwoje dzieci”) lub podkreślać swoją dojrzałość informacją o dacie urodzenia, zaskocz czytelnika zwięzłym podsumowaniem swoich kwalifikacji. Niech ta część Twojego CV stanowi odpowiednik prasowego lead’u – zawierającego informacje kluczowe, które sprawią, że czytelnik nie tylko z zaciekawieniem przeanalizuje otrzymany dokument w całości, ale też nie będzie miał wątpliwości, czy umówić się z takim kandydatem na spotkanie rekrutacyjne.

Przykład:

„Radca Prawny, Senior Associate w zespole prawa własności intelektualnej Kancelarii X.

Ekspert w dziedzinie prawa nowych technologii, z pięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów dotyczących domen internetowych. Biegle posługuje się językiem angielskim”.

Wyróżnij to co najważniejsze

„Wykształcenie” czy „Doświadczenie zawodowe”, która sekcja powinna wygrać pierwszeństwo? Jeżeli w ramach doświadczenia możesz na razie poszczycić się jedynie wakacyjnymi praktykami w sądzie rejonowym, to z całą pewnością zwycięża „Wykształcenie”. Opisz szczegółowo wyróżnione wykłady specjalizacyjne i/lub temat pracy magisterskiej. Jesteś adwokatem w renomowanej kancelarii prawnej lub prawnikiem in-house w międzynarodowym koncernie? Wówczas zdecydowane pierwszeństwo należy się „Doświadczeniu zawodowemu”. Niezmiennie jednak w obu sekcjach zawsze zapisuj swój dorobek w odwróconym porządku chronologicznym.

A co z pozostałymi osiągnięciami, takimi jak: kursy i szkolenia, najważniejsze projekty, znajomość języków obcych, czy też informacje dodatkowe? Najlepiej prezentować je w kolejności adekwatnej do oferowanego stanowiska, do profilu działalności firmy, do której aplikujemy. Przykłady:

• German desk w kancelarii prawnej – sekcję dotyczącą języków obcych umieść bezpośrednio po informacjach o wykształceniu;

• Starszy Prawnik w Departamencie Litigation – tuż pod doświadczeniem zawodowym prezentuj listę wygranych sporów (opisowo tam, gdzie szczegółowe informacje są poufne).

Bądź dokładny

Niezbędne jest zachowanie ram czasowych. W przypadku wieloletniego doświadczenia zawodowego dopuszczalne jest wskazanie wyłącznie lat, dobrze jest jednak podać także konkretne miesiące, w których rozpoczynana i kończona była współpraca z danym podmiotem. Nie pozostawia to żadnych wątpliwości co do ciągłości zatrudnienia kandydata, jak również pozwala dokładniej określić, ile lat konkretnego doświadczenia faktycznie ów kandydat posiada.

Nazwa organizacji – musi być pełna, zawierać wszystkie części składowe, takie jak np. „S.A.”. Podobnie nazwa zajmowanego stanowiska – nie zapominamy o niej i przytaczamy w pełnej formie, stosowanej w umowie regulującej naszą współpracę z danym podmiotem.

Zakres obowiązków jest absolutnie niezbędny w sekcji „Doświadczenie zawodowe”. Warto się nad nim zatrzymać dłużej, zastanowić i precyzyjne (np. w punktach – a więc przejrzyście) zaprezentować najważniejsze obszary naszej aktywności zawodowej na konkretnym etapie kariery. Powyższe zasady mają zastosowanie także w sekcji dotyczącej wykształcenia.

Zachowaj zwięzłość

Przeciętny czas koncentracji uwagi wynosi około 20 minut, jednak skazywanie czytelnika na lekturę sześciostronicowego CV, która ów czas pracowicie wypełni, nie należy do dobrych praktyk.

Koniecznie pochwal się swoimi zainteresowaniami w ostatniej części życiorysu, bo to naturalne dopełnienie prezentacji Twojej osoby. Jeśli jesteś np. zapalonym nurkiem jaskiniowym, pośród zainteresowań śmiało możesz wymienić „nurkowanie jaskiniowe”. Jednak szczegółową relację na temat zdobytych w tym zakresie uprawnień i osiągnięć zachowaj na okoliczność spotkania rekrutacyjnego. Szanuj czas innych ludzi tak, jak życzysz sobie, by szanowano Twój.