Tym samym od dłuższego czasu zauważamy pewną ewolucję, którą nazywamy “rynkiem pracownika”. Jest to trend, który wymusza na pracodawcy pokładanie coraz to większych nakładów pracy i pieniędzy w rozwój organizacji, aby zadowolić pracowników, ponieważ ich wymagania względem pracodawców stale rosną. Druga edycja Barometru Rynku Pracy, przeprowadzona przez Work Service SA, potwierdza sytuację z którą mamy do czynienia, bowiem 80 proc. pracowników nie obawia się utraty pracy. Co więcej, ponad połowa respondentów podchodzi bardzo optymistycznie do czasu, w którym mogą znaleźć kolejnego pracodawcę.

Rynek się zmienia, zmieniają się oczekiwania, a w raz z nimi zmieniać muszą się pracodawcy. Efektem niedopasowania się do rynku pracownika jest wzrost fluktuacji kadry, niższa motywacja pracowników, rosnący poziom zwolnień lekarskich oraz słaba opinia firmy, która momentalnie roznosi się w Internecie.

Automatycznie nasuwa się pytanie, co przedsiębiorcy mogą i co powinni zrobić, aby być konkurencyjnym pracodawcą? Jest wiele możliwości, które niekoniecznie wiążą się z nieustanną walką pod tytułem “kto da większą pensję”. Oczywiście pensja jest bardzo ważna, jednak istnieje szereg innych możliwości, w postaci benefitów pozapłacowych, które budują przywiązanie do firmy i czynią ją atrakcyjniejszą w oczach potencjalnych kandydatów, tj. opieka medyczna, karty sportowe, dofinasowanie do posiłków, etc. Niestety powoli one także zaczynają być standardem, do którego pracownicy zaczynają się przyzwyczajać. Pojawiającym się trendem jest wprowadzenie do codzienności pracownika atmosfery sportowej oraz budowanie świadomości żywieniowej poprzez wprowadzanie “corporate wellness”. Idea ta wymaga od pracodawcy otwarcia oczu na cechy i zdolności kadry oraz problemy zdrowotne i emocjonalne pracowników i zadbanie o to by te pierwsze rozwijać i wykorzystywać, a te drugie niwelować.

Badanie Aviva Workplace pokazuje, że ponad 42 proc. pracowników życzyłoby sobie, aby pracodawca wprowadzał więcej inicjatyw sportowych. Na tym polu bardzo silnym trendem staje się obszar “employee benefits” w postaci zgamifikowanej. Pracodawcy mogą wprowadzać do firm narzędzia, które wytwarzają zdrową rywalizację między pracownikami i obierając z nimi wspólny cel sportowy, wspierać np. instytucje charytatywne. Gamifikacja daje pracownikom narzędzia do obierania celów osobistych, za które pracodawcy mogą ich dodatkowo wynagradzać. Firmy dostają w ten sposób możliwość obniżenia fluktuacji kadry, przywiązują do siebie najlepszych pracowników, redukują koszty absencji chorobowej, ponieważ mają zdrowszych pracowników, polepszają komunikację w firmie oraz budują wizerunek atrakcyjnego pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz firmy. Wszystko to bezpośrednio przekłada się na wynik finansowy firmy.

Na skuteczność powyższych działań składa się jakość wprowadzanych do firmy produktów i usług oraz odpowiednie podejście działu HR i kadry zarządzającej, czyli świadomość jak efektywnie wykorzystywać te narzędzia. Oddanie w ręce pracowników produktów z kategorii “employee benefits” bez angażowania się w ich wykorzystanie może okazać się niewystarczające, dlatego warto aby pracodawca brał udział w ich wykorzystaniu i promował je wśród zatrudnionych. To bardziej niż pewne, że wkład pracy w stosowanie niestandardowych i innowacyjnych narzędzi motywacyjnych zostanie wynagrodzony ponadprzeciętnymi wynikami pracy ich użytkowników.