W ostatniej dekadzie teorie o sensie inwestowania w kapitał ludzki dotychczas opisywane chętnie w opracowaniach naukowych, przy okazji realizacji różnego rodzaju badań zaczęto coraz częściej przenosić na grunt praktyki. Po części był to z pewnością efekt dedykowania na ten cel znaczących środków finansowych pochodzących z funduszy unijnych. W latach 2010-2014 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim realizowała projekt badawczy Bilans Kapitału Ludzkiego. Dane zebrane w ciągu 5 kolejnych lat jednoznacznie wskazują na zależność, że im silniejszy jest rozwój przedsiębiorstwa, tym większa szansa, że należy ono do grupy pracodawców inwestujących w kadry.

Ponadto w chwili obecnej dość powszechna jest świadomość niekorzystnych prognoz demograficznych dla naszego kraju. Według szacunków zawartych w raporcie Boston Consulting Group, w 2030 r. Polska będzie potrzebowała 20 mln pracowników, podczas gdy aktywnych zawodowo będzie tylko ok. 16 mln osób. W tym momencie równie dobrze można by rozpocząć niniejszy artykuł pytaniem: „Dlaczego inwestycja w kapitał ludzki będzie się przekładać na „być albo nie być” przedsiębiorstwa?”. W niektórych branżach polskie przedsiębiorstwa coraz bardziej zaczynają odczuwać deficyty kadrowe. Odpowiednio inwestując w rozwój kapitału ludzkiego firma może zapewnić sobie stały dopływ kadr, a także zatrzymać najlepszych pracowników, wygrywając na rynku konkurencję jako pracodawca.

Warto zwrócić uwagę na wnioski wypływające z corocznych badań ManpowerGroup „Niedobór Talentów”. Pracodawcy w ich ramach odpowiadają m.in. na pytanie „Jaki wpływ ma niedobór talentów na firmy i ich zdolność odpowiadania na potrzeby klientów?”. W ostatniej - dziewiątej edycji badania, ponad połowa przebadanych przedsiębiorców zmagających się z pozyskaniem odpowiednich pracowników zadeklarowała, że problem ten ma znaczący wpływ na ich zdolność do zaspokajania potrzeb klientów. Pracodawcy zwracali tu przede wszystkim uwagę na ograniczoną zdolność świadczenia usług, a także ograniczoną konkurencyjność i produktywność.

Mądre inwestowanie w kapitał ludzki przekłada się na mniejsze rotacje w firmie, a wobec tego – ograniczenie kosztów procesów rekrutacyjnych oraz wdrażania nowych pracowników. Należy również zauważyć, iż kapitał ludzki w przeciwieństwie do pozostałych zasobów firmy ma jedną niebywale wartościową cechę – może się stale rozwijać i doskonalić. Jeżeli właściwie w niego zainwestujemy, to nie będzie zużywał się i wytracał energii, a wręcz przeciwnie – może w coraz większym stopniu przyczyniać się do budowy sukcesu przedsiębiorstwa. Jako jedyny zasób, kapitał ludzki jest w stanie powiększać swą wartość poprzez m.in. wzrost zasobów wiedzy, doświadczenia i nowych umiejętności.

Niezbędnym elementem rozwoju firmy są inwestycje w odpowiednią infrastrukturę techniczną, badania i rozwój, należy jednak pamiętać, że na organizację całej pracy w firmie kluczowy wpływ mają ludzie wykorzystując swój kapitał w postaci wiedzy, doświadczenia, inicjatywy, kreatywności i zaangażowania. To oni odpowiadają za pomysły ulepszeń usług i produktów, efektywność procesów organizacyjnych, szybką i właściwą reakcję na pojawiające się szanse i wyzwania.