W każdej branży przedsiębiorstwa aktywnie pozyskują kandydatów do pracy, szczególnie jednak skupiając się na wybranych obszarach. Kto więc w pierwszej kolejności może liczyć na telefon od head huntera?

Króluje IT

Specjaliści i menedżerowie IT już od dawna mogą przebierać w ofertach. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że wykwalifikowani pracownicy umiejący wdrożyć i zarządzać rozwiązaniami IT są na wagę złota. Obecnie w szczególności poszukiwani są key account managerowie w obszarze integracji systemowej i infrastruktury ICT. Zapotrzebowanie na tę specjalizację mają przede wszystkim pracodawcy z sektora publicznego, instytucji finansowych, a także branży produkcyjnej. Atrakcyjną ofertę łatwo znajdą też nieco mniej doświadczeni pracownicy na stanowisku junior key account managera. Do rozchwytywanych pracowników również należą programiści JAVA. Wg Moniki Antczak, menedżera HRK ICT, Polska jest jednym z liderów w regionie, jeśli chodzi o inwestycje związane z budową działów research & development i software house’ów. Stąd też niemalejące zapotrzebowanie na specjalistów IT.

SSC/BPO poluje na młodych

Dane ABSL wskazują, że sektor usług biznesowych daje pracę już ponad 150 000 osób, a potrzeby kadrowe wciąż są wysokie. Na pracę mogą liczyć specjaliści ze znajomością języków obcych. Najbardziej poszukiwani są pracownicy w księgowości oraz obsłudze klienta ze znajomością języka holenderskiego, angielskiego i niemieckiego. Tomasz Sokołowski, wiceprezes HRK zauważa, że od wielu lat obserwujemy odwrót od nauki języka niemieckiego, gdyż globalizujące się korporacje niemieckie wymagały znajomości jedynie języka angielskiego. Obszar niemieckojęzyczny to jednak spora część rynku europejskiego i potrzebni są ludzie biegle władający tym językiem. Jak podkreśla Monika Błaszczyk, menedżer HRK SSC/BPO otwarte wakaty czekają na młodych ludzi w całej Polsce.

Pracowników o profilu finansowym poszukują nie tylko pracodawcy z sektora SSC/BPO. Firmy w każdej branży zainteresują się kandydatami na stanowiska: kontrolera biznesowego, kierownika działu księgowości czy kierownika ds. kredytu.

Instytucje finansowe biorą najlepszych

Sektor instytucji finansowych cechuje obecnie stabilizacja, ale i tu na wyróżniających się specjalistów czekają ciekawe propozycje. Potrzebni są zwłaszcza specjaliści ds. produktów SME z racji rozwoju oferty produktów ubezpieczeniowych dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Tomasz Sokołowski, potwierdza, że sektor SME w Polsce bardzo szybko się rozwija – firmy ubezpieczeniowe zauważyły niewykorzystany potencjał tego rynku. Na brak ofert pracy nie mogą narzekać też aktuariusze. Zdobycie licencji w tym zawodzie jest czasochłonne i wymaga studiów matematycznych. W związku z tym podaż kandydatów na rynku jest ograniczona, a firmy ubezpieczeniowe tworzą coraz to nowe produkty, którym musi towarzyszyć analiza rentowości sporządzona przez aktuariusza. Poza tym, regulator (KNF)  wymaga od ubezpieczycieli  obszernej sprawozdawczości, której część stanowią zagadnienia aktuarialne.  

Joanna Wyrębowska, menedżer HRK Leasing & Financial Services zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił znaczny wzrost zatrudnienia sił sprzedaży w sektorze leasingowym. Doprowadził do konieczności zwiększenia zatrudnienia w działach operacyjnych i finansowych. Stąd na rynku pojawia się zwiększone zapotrzebowanie na: księgowych, kontrolerów finansowych oraz analityków kredytowych w obszarze leasingu i faktoringu. W obszarze sprzedaży rekrutacje nadal trwają – poszukiwani są specjaliści wąsko wyspecjalizowani, na stanowiska regionalnych doradców ds. leasingu urządzeń medycznych czy regionalnych doradców ds. leasingu urządzeń rolniczych.

Pojawienie się szeregu regulacji rynku finansowego (Bazylea, Solvency, MiFID, ‘Rekomendacja T’, ‘Rekomendacja U’ ) sprawiły, że rynek instytucji finansowych odczuwa zapotrzebowanie na konsultacje prawne. W związku z tym na rynku poszukiwani są prawnicy do domów maklerskich i TFI, a także konsultanci i menedżerowie ds. zarządzania ryzykiem.

FMCG szuka na rynek nowoczesny

Rozwój rynku nowoczesnego i stopniowa utrata znaczenia kanałów rynku tradycyjnego w sprzedaży dóbr szybko zbywalnych powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów zarządzających sprzedażą produktów poprzez hipermarkety i supermarkety. Poszukiwani są również specjaliści ds. trade marketingu czy customer marketingu. Wg Tomasza Sokołowskiego z HRK wzrost potrzeb pracodawców wynika z rosnącej roli marketingu w punkcie sprzedaży. Coraz ważniejszy jest sposób organizowania promocji, ekspozycji, a także nawiązywania marketingowej współpracy z sieciowymi odbiorcami produktów.

Nieruchomości budują kadry

Duży ruch na rynku pracy jest też odczuwalny w branży nieruchomości. Poszukiwani są zwłaszcza leasing managerowie powierzchni handlowej i biurowej, ale także project managerowie oraz facility managerowie. Wg Joanny Kozarzewskiej, menedżera HRK Real Estate & Construction wynika to ze wzrostu inwestowania na rynku nieruchomości, który implikuje konieczność przygotowania, skomercjalizowania,  a później zabezpieczenia eksploatacji technicznej powierzchni komercyjnych.

W branży produkcyjnej natomiast największe zapotrzebowanie jest na inżynierów o wąskich specjalizacjach. Poszukiwani są inżynierowie-elektronicy oraz konstruktorzy.  

Farmacja stoi na straży etyki

Wraz z ciągłym zwiększaniem standardów działania firmy farmaceutyczne wzmacniają personalnie działy zgodności (compliance[1]). Piotr Uhlik, menedżer HRK Pharma twierdzi, że ciekawe możliwości rozwoju kariery w tych działach znajdą prawnicy, osoby z wykształceniem z obszaru zarządzania oraz finansiści charakteryzujący się najwyższym poczuciem etyki zawodowej. Firmy innowacyjne rozwijają struktury działu medycznego (medical), działu dostępu do rynków (market access) i działu relacji zewnętrznych (external affairs). W cenie będą menedżerowie i specjaliści właśnie z wyżej wymienionych obszarów. Jak podkreśla Piotr Uhlik, obecnie szansę na zatrudnienie w działach medycznych mają głównie osoby z wykształceniem medycznym. Jednak rozwój rynku sprawi, że drzwi do tego sektora otworzą się dla absolwentów kierunków pokrewnych, np.:  biotechnologii czy farmacji.

Duże potrzeby kadrowe wykazuje również rynek medyczny. Poszukiwani są tu przede wszystkim przedstawiciele medyczni.

Obecnie rynek jest bardzo dobry dla specjalistów wszelkiej maści. Jednak trzeba pamiętać, że żeby otrzymać kuszącą propozycję konieczne jest wykazanie się mierzalnymi sukcesami podczas swojej drogi zawodowej i pomysłem na dalszy rozwój.

Agnieszka Wójcik, HRK S.A.


[1] W Polsce w firmach farmaceutycznych występuje angielskie nazewnictwo struktur.