Wśród 100 zidentyfikowanych przez konsultantów HRK Employer Branding pracodawców oferujących work-life balance, reprezentanci sektora ICT stanowili aż 21 proc. Firmy z tej branży znacznie częściej niż inne zamieszczają informację o work-life balance w ogłoszeniach rekrutacyjnych, na stronach kariera i w innych ogólnodostępnych materiałach dotyczących ich polityk HR. Nie oznacza to, że obciążenia w tej branży są mniejsze, ale że funkcjonuje w niej szereg możliwości elastycznego kształtowania formy i czasu pracy, co ma wpływ na równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

ICT daje wiele możliwości

Dostęp do technologii usankcjonował w branży ICT zdalne wykonywanie obowiązków i elastyczne godziny pracy, wiele projektów realizowanych jest w wirtualnych zespołach, których członkowie pracują w różnych lokalizacjach. Na sposób podejścia do work-life balance w branży informatycznej i telekomunikacyjnej ma niewątpliwie wpływ ograniczona podaż kandydatów, przy równoczesnym dużym zapotrzebowaniu na kompetencje. Z różnych rozwiązań wspierających work-life balance korzystają głównie software developerzy, java developerzy, web aplication developerzy, programiści, testerzy, czy inżynierowie wsparcia technicznego.

Po branży ITC ofertą w zakresie work-life balance najczęściej chwalą się firmy FMCG i produkcyjne (po 15 proc.) oraz organizacje z sektora BPO (14 proc.). Wśród pracodawców deklarujących work-life balance dominują przedsiębiorstwa zagraniczne (79 proc.) i firmy średniej wielkości (69 proc.).

Wśród przyczyn wdrażania programów wspierających pracowników w osiąganiu równowagi pomiędzy różnymi sferami życia, pracodawcy wskazują m.in. uwarunkowania kulturowe, rozwiązania korporacyjne, czy wreszcie oczekiwania młodych generacji kandydatów.

Pozytywne efekty

Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym jest w Polsce towarem deficytowym. Firmy, które oferują work-life balance i wykorzystują tę wartość w komunikacji z kandydatami, pozytywnie wyróżniają się na rynku pracy – mówi Kotzian. Wśród korzyści wynikających z wdrożenia programów WBL, poza kwestiami wizerunkowymi, pracodawcy najczęściej wymieniają m.in. większą efektywność wykorzystania czasu pracy, wzrost produktywności, a także pozytywny wpływ na poziom zaangażowania i motywację.