op Employers Polska 2018 wskazali, że to właśnie rozwój talentów, czyli ich przyciąganie, doskonalenie kompetencji oraz zatrzymanie w organizacji, jest ich priorytetem biznesowym w nadchodzącym roku.

Kiedy ponad 20 lat temu pojawił się termin „wojna o talenty”, niewiele osób przypuszczało jak wielkie będzie miał on znaczenie. Przy niskiej stopie bezrobocia, jaką mamy obecnie w Polsce, firmom co raz trudniej jest konkurować o pracownika, szczególnie z zagranicznymi korporacjami, które są w stanie zaoferować pracownikowi korzystniejsze warunki finansowe, solidny pakiet benefitów oraz bardzo szerokie możliwości rozwoju. Równocześnie globalizacja procesów oraz otwarcie na pracowników z różnych rejonów geograficznych spowodowały wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników na różnych poziomach zarządzania.

Siła przyciągania

Przykładowo, jeszcze parę lat temu trudno było znaleźć osobę o specyficznych kompetencjach, np. znającą mało popularny język, teraz zaś organizacje dostrzegają coraz większe wyzwanie w znalezieniu np. pracowników produkcyjnych. Laureaci badania Top Employers Polska 2018 wskazali, że to właśnie rozwój talentów, czyli ich przyciąganie, doskonalenie kompetencji oraz zatrzymanie w organizacji, jest ich priorytetem biznesowym w nadchodzącym roku. Coraz częściej organizacje pokazują swoją ofertę benefitowo-rozwojową, kusząc potencjalnych pracowników nawet z konkurencyjnych firm, a także biorą udział w różnych badaniach, które mogą potwierdzić ich wiarygodność na rynku. Jednym z nich jest właśnie certyfikat Top Employers, którym w tym roku wyróżnia 48 organizacji w Polsce, które mogą pochwalić się doskonałymi warunkami pracy, oraz bogatą ofertą rozwojową.

Talent na wagę… benefitów

Coraz większe znaczenie dla pracowników ma kultura organizacyjna oraz oferta pozapłacowa, jaką oferuje pracodawca. Mówimy tutaj o istotnym elemencie jakim jest work-life balance. Coraz więcej pracowników ma możliwość skorzystania z elastycznego czasu pracy (66 proc.), pracy z domu (50 proc.), skróconego czasu pracy czy długich bezpłatnych urlopów (tzw. sabbatical) (46 proc.). Coraz częściej obserwujemy różne sposoby wspierania pasji pracowników przez organizacje np. dofinansowanie członkostwa w klubach, gdzie pracownicy mogą rozwijać swoje zainteresowania lub tworzenie takich wewnątrzfirmowych związków pasjonatów danej dziedziny – biegaczy, wędkarzy, rowerzystów.

Oczywiście nadal wynagrodzenie oraz benefity są jednym z kluczowych elementów, gdy podejmujemy decyzje o zmianie pracodawcy. Dlatego bardzo ważne jest oferowanie pracownikom różnych świadczeń oraz stworzenie możliwości samodzielnego ich wyboru. Również pokazanie ich wartości pozwala uzyskać pracownikowi wiedzę, ile wynosi ich całkowite wynagrodzenie. Dodatkowo 80 proc. Top Employers Polska 2018 oferuję premię za polecenie pracownika.

Plan na talent

Mówiąc o możliwościach rozwoju kariery w organizacjach na uwagę zasługuje fakt, że aż 98 proc. wyróżnionych pracodawców deklaruje, że pomaga w identyfikowaniu potrzeb szkoleniowych swoim pracownikom oraz że tworzy dla nich plan rozwoju osobistego. Bogate oferty szkoleniowe są dodatkowo uzupełnione przez programy coachingowe i mentorskie (u 96 proc. i 88 proc. laureatów), które mają na celu szersze wsparcie rozwoju pożądanych kompetencji oraz dalszy rozwój kariery w organizacji.

Jedynie te organizacje, które posiadają długoterminowe strategie i nie działają ad hoc , oraz pokazują pełny wachlarz możliwości rozwojowych , mają szanse na zdobycie talentów z rynku.

Laureaci Top Employers Polska 2018: www.top-employers.com.