W obliczu dynamicznych przemian społeczno-gospodarczych oraz systematycznego postępu naukowo-technicznego, przed takimi dylematami będziemy stawali coraz częściej.

Jeśli zadajesz sobie pytanie, w jaki sposób możesz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy już teraz, zwróć uwagę na to, jakie bariery w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy wskazują pracodawcy. Najczęściej wymienianą przeszkodą jest brak wymaganych kompetencji twardych u potencjalnych pracowników. Są to wiedza i umiejętności ściśle związane z wykonywanym zawodem, np. znajomość konkretnej dziedziny prawa, umiejętność programowania w określonym języku czy obsługa określonego rodzaju maszyn. Należałoby więc zacząć od dokonania wyboru właściwego kierunku kształcenia, kierując się z jednej strony aktualnymi eksperckimi analizami i prognozami dot. rynku pracy, z drugiej zaś biorąc pod uwagę własne predyspozycje i zainteresowania. Jest to tym ważniejsze, że wiedzę tę trzeba będzie w przyszłości uzupełniać, nieraz we własnym zakresie. Nie masz jednak żadnej pewności, że posiadane wykształcenie zapewni Ci obecność na rynku pracy w perspektywie 5 czy 10 lat…

Dobrze jeśli potrafisz wykazać, jak się przekłada Twoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe na konkretne umiejętności, które mógłbyś wykorzystać w nowej pracy, zwł. jeśli planujesz się przekwalifikować, wobec czego doświadczenia w nowym zawodzie siłą rzeczy nie posiadasz. W pewnym zakresie mogą to być kompetencje twarde, w tym znajomość języków obcych i kompetencje cyfrowe. Szczególną wagę, ze względu na uniwersalność, należy także przypisać tzw. kompetencjom miękkim, którymi wykazanie się przez pracownika w zasadzie każdy szef weźmie za dobrą monetę. Są to m.in. dobra samoorganizacja, odpowiedzialność, praca w zespole, inicjatywa, szybkie uczenie się, segregowanie informacji czy samorozwój.

Warto dowiedzieć się czy i jakie możliwości rozwoju istnieją w obszarze wykonywanej przez Ciebie pracy, zwł. jeśli do tej pory dawała Ci ona satysfakcję. Cennym źródłem wiedzy mogą być czasopisma i portale branżowe. W przypadkach niektórych branż zdobycie konkretnych certyfikatów w toku dokształcania się często przekłada się na awans pracownika oraz wzrost jego zarobków.

Pamiętaj także, że kluczem do satysfakcjonującego życia zawodowego jest świadomość swoich mocnych i tych słabszych stron. Ich zdefiniowanie ułatwi Ci podjęcie decyzji o kierunku ewentualnej zmiany, która w ostatecznym rozrachunku ma Ci dobrze służyć, tak na gruncie zawodowym, jak i osobistym.