Wyniki największych w Polsce badań rynku pracy prowadzonych w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” przynoszą klarowny wniosek: na polskim rynku, mimo stosunkowo niewielkiego popytu, nie jest łatwo pozyskać profesjonalistów, którzy spełniają oczekiwania stawiane przez pracodawców. Projekt badawczy, na podstawie którego formułowana jest ta teza, realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Oczekiwania pracodawców

Pracodawcy poszukujący pracowników największą wagę przykładali do doświadczenia zawodowego kandydatów. Wagę tego czynnika wskazywało aż 68 proc. pracodawców. Co ciekawe, aż 65 proc. pracodawców miało sprecyzowane oczekiwania co do poszukiwania pracowników wśród przedstawicieli konkretnych płci. 
Trzecim wymienianym przez pracodawców czynnikiem było wykształcenie (63 proc.). Znajomość języka obcego i wyuczony zawód były kryteriami rzadziej branymi pod uwagę, wskazało na nie odpowiednio 46 proc. i 37 proc. badanych pracodawców.

Najczęściej poszukiwani

Mimo tego, że podaż pracowników na polskim rynku jest spora, większość pracodawców, bo aż 75 proc., miała problem, aby znaleźć tych, którzy spełniają ich oczekiwania. W grupie najczęściej poszukiwanych należy wskazać specjalistów, w tym szczególnie specjalistów do spraw zdrowia, spraw ekonomicznych i zarządzania, nauczania, nauk fizycznych, matematycznych i technicznych. Drugą grupą pracowników, których najtrudniej było pozyskać stanowili robotnicy wykwalifikowani, przede wszystkim kierowcy, pracownicy budowlani, pracownicy w przetwórstwie spożywczym, 
elektrycy i monterzy.

Gdzie leży trudność

Kluczowym problemem prowadzonych rekrutacji było niespełnienie przez kandydatów wymagań kompetencyjnych, doświadczenia zawodowego oraz motywacji do pracy. Pracodawcy najczęściej wskazywali na braki w zakresie kompetencji samoorganizacyjnych i interpersonalnych dotyczących kontaktów z ludźmi. Niedostateczne doświadczenie zawodowe było wymieniane przez co czwartego pracodawcę. Natomiast na problem związany z motywacją wskazywał co piąty pracodawca poszukujący 
pracowników.

Wyniki badań BKL pokazują jednoznacznie, że mimo niewielkiego popytu pracodawców na nowych pracowników, pozyskać do organizacji tych najlepszych jest niezmiernie trudno. Problemem stanowi albo jakość kandydatów, z których tylko niewielka część posiada doświadczenie i kompetencje oczekiwane przez pracodawców, albo zbyt wysokie oczekiwania pracodawców.

Tekst przygotowany na podstawie 
raportu: „Bilans Kapitału Ludzkiego".