Popyt na pracę

Umiejętności, które dziś są pożądane na rynku, za kilka lat mogą się okazać całkowicie nieprzydatne. Z analiz Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę wynika, że niebawem największe zapotrzebowanie pojawi się na zawody „informacyjne”, takie jak researcher, audytor wiarygodności informacji czy specjalista praw własności intelektualnej. 
Dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców cieszyć się będą specjaliści z branży „internetowej”, na przykład traffic manager czy e-mail channel specialist. Gdzie tutaj miejsce dla HR-owca? Czy HR manager będzie potrzebny w firmie? Jeśli nie, to kto przejmie jego funkcje? A jeśli tak, to jaki powinien mieć wpływ na strategię firmy i jakie może być jego miejsce w firmie?

Organizacja działów HR

Coraz częściej mówi się o nieudolnej pracy działów HR, które nie potrafią profesjonalnie realizować na przykład procesu rekrutacji, profesjonalnie komunikować się z innymi działami w firmie, a czasem zapominają o wizerunku firmy, który także powinni budować. Niestety, problemy w firmach bardzo często mają swój początek właśnie w źle zorganizowanym dziale HR. Umiejętność efektywnej rekrutacji powinna stanowić główny trzon działań profesjonalnego menedżera 
ds. HR. Przecież to od niego wymaga się, by trafnie ocenił zdolności kandydata i tym samym by zapobiegł rotacji w firmie.

Narzędzia pracy

Kolejnym aspektem jest kwestia wykorzystania narzędzi w pracy HR-owca. Badania pracowników HR prowadzone przez Instytut Rozwoju Biznesu pokazują zagrożenia, które wywołane są nieumiejętnym dopasowaniem narzędzi HR do organizacji bądź wykorzystywaniem danych narzędzi w sposób niezgodny ze standardami. Zagrożenie dla pracowników i w efekcie dla firmy stanowią chociażby błędnie przeprowadzone wywiady kompetencyjne (które mają na celu wyjątkowo precyzyjnie określić indywidualne talenty danej osoby) 
czy też analizy potrzeb szkoleniowych bez użycia dostępnych metod. Świadomość potrzeb szkoleniowych jest wyrazem przekonania pracodawców o dużym znaczeniu podnoszenia kwalifikacji personelu dla sukcesu firmy.

Różne podejścia

Nie można z udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy ten zawód ma przyszłość. Jest wielu HR-owców, którzy pasują do idealnego wzorca takiego specjalisty, jest też wielu, którzy zaburzają obraz HR-u. Poza tym wielu prezesów nie widzi sensu w zatrudnianiu tego typu specjalistów. Inni z kolei nie potrafią obejść się bez HR-owców, którzy posiadają wiedzę z zakresu „miękkiego” i „twardego” HR-u.