Sektor ubezpieczeniowy na świecie na tle innych sektorów nie jest atrakcyjnym miejscem pracy dla studentów kierunków ekonomicznych, którzy postrzegają tę branżę jako nudną i staromodną. Ubezpieczenia zajęły dopiero 18. miejsce w rankingu pożądanych branż swoich przyszłych pracodawców. Natomiast w podziale na kraje, sektor ubezpieczeniowy zyskał najwyższe noty ex aequo w Polsce i w Szwajcarii. To główny wniosek płynący z globalnego badania firmy doradczej Deloitte i agencji badawczej Universum „The Deloitte Talent in Insurance Survey 2014”. Może to wynikać z tego, że polscy studenci wśród celów życiowych na pierwszym miejscu stawiają stabilizację i bezpieczeństwo zatrudnienia, a takie atrybuty kojarzą z tym sektorem.

Badanie Universum (czołowej międzynarodowej organizacji specjalizującej się w badaniach, analizach i doradztwie z zakresu employer brandingu) zostało przeprowadzone na zlecenie Deloitte i zawiera odpowiedzi 174 tys. studentów kierunków ekonomicznych z 31 krajów świata, uczących się na ponad 2 tys. uczelni wyższych. W Polsce ankiety wypełniło ponad 6,6 tys. młodych ludzi, których średnia wieku wyniosła 22 lata.

Jak się okazało ubezpieczenia są na świecie jednym z najmniej popularnych, wśród wymienianych przez studentów branż, z którymi chcieliby związać swoje zawodowe życie. Zajmuje ona 18. miejsce na liście 30 objętych badaniem „Liczba młodych ludzi, która wybiera ten sektor od kilku lat nie zmienia się i jest na dość niskim poziomie. W tym roku odsetek ten sięgnął jedynie 1,4 proc. głosów. Dla porównania konkurencyjna bankowość zdobyła 15,4 proc. Polska jest krajem, w którym udział ubezpieczeń jest najwyższy na świecie i wynosi 3,4 proc. To ponad dwa razy więcej niż wynosi średnia dla wszystkich badanych krajów” – tłumaczy Natalia Pisarek, Starszy Konsultant w zespole Human Capital, Dział Konsultingu Deloitte. Obok Polski, w której jeszcze w 2008 roku wskaźnik ten wynosił 2,3 proc., ubezpieczenia osiągnęły także stosunkowo wysoki wynik w Szwajcarii czy Czechach.

Raport Deloitte stawia pytanie skąd popularność tej branży właśnie w Polsce, skoro udział składki przypisanej brutto w polskim PKB wynosi 3,9 proc., a przykładowo w Wielkiej Brytanii jest to aż 12,5 proc. A więc społeczna świadomość ubezpieczeń jest tam wyższa, sprzedaje się więcej ubezpieczeń i rynek ubezpieczeniowy się rozwija. Dlaczego to nie przyciąga młodych ludzi?„ W związku z tym, że mało który z przedstawicieli pokolenia Y miał w swoim życiu do czynienia z ubezpieczeniami, ich wyobrażenia w dużej mierze oparte są na stereotypach. Branża  dużej części  z nich kojarzy się z nudą, nic więc dziwnego, że np. brytyjscy studenci wybierają karierę w londyńskim City, a popularność ubezpieczeń wynosi tam tylko 0,2 proc. Tymczasem relatywnie duże bezrobocie i niepewność wśród młodych ludzi w Polsce sprawia, że poszukują oni stabilizacji i bezpieczeństwa i patrzą na sektor ubezpieczeniowy bardziej przychylnym okiem”– tłumaczy Grzegorz Cimochowski, Partner, Lider Działu Doradztwa Strategicznego dla Sektora Instytucji Finansowych w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte. 

Biorąc pod uwagę podział na płeć - wśród studentów zainteresowanych pracą w ubezpieczeniach kobiety dla wyników globalnych stanowiły 51,4 proc., w Polsce odsetek ten był wyższy i stanowił 79,52 proc.

Badanie pokazało, że obecnie wśród głównych celów życiowych studentów w naszym kraju wygrywa stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia dlatego właśnie, zdaniem ekspertów Deloitte, polscy studenci wybrali ubezpieczenia. Podczas gdy na świecie równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym znalazła się na podium celów zawodowych. Jednak także globalne wyniki wyraźnie wskazują, że stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia mogą w najbliższych latach przegonić chęć zachowania równowagi pomiędzy karierą a życiem osobistym (38,7 proc. w latach 2007-2008 wśród studentów zainteresowanych pracą w ubezpieczeniach, a 50,2 proc. w latach 2013-2014). Już w tej chwili ten priorytet, oprócz Polski, znajduje się na szczycie listy celów zawodowych studentów z Hong Kongu, Indii, Japonii, Czech, Niemiec Rosji, RPA i Turcji. Dla sektora ubezpieczeniowego to dobra wiadomość, bo branża ta bardziej niż inne kojarzy się właśnie z bezpieczeństwem. Studenci w Polsce na drugim miejscu wśród swoich celów życiowych wymieniali „bycie technicznym lub funkcjonalnym ekspertem”, co ich rówieśnicy w innych krajach uznali za ostatni z priorytetów.

Ponad 45 proc. studentów na świecie zainteresowanych karierą w sektorze ubezpieczeniowym chce związać się ze swoim pierwszym pracodawcą na pięć lat lub nawet dłużej. W regionie EMEA odsetek ten wyniósł 2,5 p.p. więcej. Tylko nieliczni (7,6 proc.) uważają, że w pierwszej pracy spędzą rok lub mniej. Co ciekawe, międzynarodowa kariera bądź służbowe podróże zagraniczne są stawiane przez łączną grupę wszystkich studentów kierunków ekonomicznych znacznie wyżej (8. miejsce) niż tych, którzy są zainteresowani pracą konkretnie w ubezpieczeniach (17. miejsce).

Na całym świecie studenci zainteresowani karierą w ubezpieczeniach wśród atrybutów tej branży wskazują na „szkolenie i rozwój zawodowy” jako najważniejszy spośród dwunastu czynników, które są dla nich ważne przy wyborze potencjalnego pracodawcy. Ponad 45 proc. studentów spodziewa się, że w ubezpieczeniach spotkają liderów, którzy wesprą ich rozwój, a prawie 43 proc. uważa, że atutem tego sektora jest siła finansowa. Także pod tym względem nieco inaczej odpowiadali młodzi Polacy, którzy po ubezpieczeniach spodziewają się bezpiecznego zatrudnienia (63,8 proc.), szacunku do ludzi (61,6 proc.) oraz przyjaznego środowiska pracy (60,5 proc.).

Młodzi Polacy planujący karierę w ubezpieczeniach, chcieliby przede wszystkim znaleźć zatrudnienie w PZU. Na tę firmę wskazało aż blisko 37 proc. ankietowanych. Co zaskakujące w piątce wymarzonych pracodawców, obok największego polskiego ubezpieczyciela, studenci wymienili także cztery banki, co zdaniem ekspertów Deloitte oznacza, że te dwie branże będą konkurować o te same talenty.

„Sektor ubezpieczeniowy na całym świecie musi wykonać ogromną pracę, by przekonać do siebie młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę w biznesie. Firmy z tej branży muszą aktywnie promować się na uczelniach i walczyć ze stereotypem nudnych i staromodnych, które nie mają niczego ciekawego do zaoferowania. Wzorem innych sektorów powinny także starać się pozyskać najbardziej innowacyjnych i uzdolnionych technologicznie studentów. W Polsce wyzwaniem dla ubezpieczycieli będzie walka o najlepszych absolwentów z sektorem bankowym” – podsumowuje Grzegorz Cimochowski.

Informacje o raporcie:

Globalny raport z cyklu Talent in Insurance Survey pt. Recruiting beyond the risk averse. Modernising graduates’ perception of insurance” powstał przez Deloitte UK. Poza wynikami ogólnymi powstały mniejsze opracowania stanowiące pogłębione analizy dla wybranych krajów: polska wkładka pt. „The Deloitte Talent in Insurance Survey 2014. Poland in Focus”.

Więcej informacji: www.deloitte.co.uk/talentininsurance