Magdalena Kusik, Top Employers Institute Poland

 

ynek pracy się zmienił, a motywacją do zmiany nie są już tylko powody ekonomiczne. Coraz częściej inne czynniki odgrywają znaczącą rolę, takie jak środowisko pracy, perspektywa kariery, elastyczność i – dlaczego nie? – równowaga między życiem prywatnym oraz zawodowym. Dlatego najbardziej innowacyjne firmy, certyfikowani Top Employers, wdrożyły programy poprawy jakości życia pracowników oraz równowagi zawodowej.

Work Life Balance to umiejętne połączenie życia zawodowego i prywatnego, to również całościowe spojrzenie na pracownika, zadbanie o jego równowagę emocjonalną, komfort pracy oraz upewnienie się, że pracownik optymalnie wykorzystuje swój wolny czas na wypoczynek.

W dzisiejszym zabieganym świecie gros czasu zajmują nam dojazdy, praca zawodowa, opieka nad dziećmi i inne obowiązki. Na realizowanie pasji, spotkania z przyjaciółmi, odpoczynek zostaje niewiele czasu.

Firmy dostrzegają to wyzwanie i podejmują konkretne działania w celu rozwiązania tego problemu. Wysoki odsetek Top Employers Polska oferuje wewnętrzne, zachęcające programy ułatwiające pracownikom zapobieganie/ograniczanie czy zwalczanie problemów związanych z długotrwałym stresem oraz problemami zdrowotnymi.

Ponad 50 proc. polskich Top Employers propaguje zdrowy styl życia i posiada zdefiniowany program poprawy życia pracowników.

W porównaniu z ubiegłymi latami odnotowano wyraźny wzrost w proponowanych inicjatywach dbania o zdrowie pracowników, takich jak zapewnienie prywatnej opieki medycznej (94 proc.), prowadzenie szkoleń dotyczących zdrowego odżywiania (72 proc.), dofinansowanie kosztów członkostwa w klubach fitness (98 proc.), wprowadzenie programu wsparcia w odchudzaniu (42 proc.) czy rzucaniu palenia (23 proc.), a nawet przyznawanie premii i nagród za osiągnięcie celów związanych z poprawą zdrowia, które pracownik sam może zdefiniować (19 proc.).

Co ciekawe, na tle europejskich Top Employers w tym zakresie wypadamy powyżej średniej. Tylko niecałe 70 proc. europejskich pracodawców oferuje pracownikom prywatną opiekę medyczną, a inne wyżej wymienione praktyki również cieszą sią mniejszą popularnością.

W porównaniu do innych krajów europejskich, jesteśmy narodem, który w pracy spędza najwięcej czasu, a także, który doświadcza najwięcej stresu. Coraz częściej głośno mówimy o syndromie wypalenia zawodowego, którego konsekwencją najczęściej jest długotrwała nieobecność i niezdolność do pracy. W odpowiedzi na problemy, zdecydowana większość Top Employers podejmuje odpowiednie działania: 72 proc. oferuje doradztwo w zakresie walki ze stresem, 65 proc. oferuje badanie zdrowotne, 44 proc. korzysta z poufnych doradców, a 26 proc. posiada program wsparcia w przypadku syndromu wypalenia zawodowego. Wdrażane zostają również programy poświęcone efektywnemu zarządzaniu czasem oraz – co za tym idzie – redukcji nadgodzin. Programy te są wykorzystywane odpowiednio u 74 proc. i 63 proc. badanych.

Jednakże są to wyniki niższe od tych prezentowanych przez europejskich kolegów, gdzie tzw. burn out jest tematem, o którym głośno mówi się od wielu lat i u ponad 40 proc. organizacji istnieją programy wsparcia w przypadku tego problemu, a u prawie 90 proc. wdrożone zostały inicjatywy związane z radzeniem sobie ze stresem w miejscu pracy.

Aby zwiększyć równowagę pomiędzy sferą prywatną a zawodową coraz więcej pracowników w Polsce może skorzystać z elastycznego i skompresowanego czasu pracy (64 proc. i 26 proc.). Pozwala to na częściowe dostosowanie czasu pracy do naszych obowiązków domowych, np. daje możliwość odprowadzenia dziecka do przedszkola. Również coraz bardziej popularna staje się telepraca, z takiej możliwości może skorzystać 54 proc. pracowników pracujących u polskich Top Employers 2017. Niektórzy pracodawcy idą o kok dalej, dotyczy to głównie dużych organizacji, gdzie tworzone są żłobki i przedszkola w tym samym budynku co firma, co pozwala na kontakt z dziećmi również np. podczas przerwy na lunch.

Dla porównania, w Europie z elastycznych form zatrudnienia korzysta prawie 80 proc. pracowników, a dostęp do placówek wychowawczych na terenie firmy ma prawie 30 proc. pracowników.

Coraz częściej wykorzystywane są także rozwiązania technologiczne, takie jak webinaria czy telekonferencje, co służy zmniejszeniu liczby wyjazdów służbowych, a przyjazne i ergonomicznie zaprojektowane środowisko zwiększa komfort pracy.

Programy wspierające równowagę pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym mają w dzisiejszym świecie coraz większe znaczenie. Dlatego tak ważny jest dobór świadczeń oferowanych w ramach programów work-life balance, aby odpowiadały one potrzebom różnych grup pracowników.

Ukierunkowane i zindywidualizowane podejście do pracownika odzwierciedla filozofię „Top Employers ", zapewnia optymalne środowisko pracy, które wspomaga rozwój zawodowy i osobisty, co prowadzi również do wzrostu wskaźników biznesowych.