W okresach wyższego bezrobocia większą aktywnością w tej sferze muszą wykazać się poszukujący pracy. Sytuacja zacznie odwracać się w momencie, gdy poziom bezrobocia zacznie zbliżać się do tzw. bezrobocia równowagi. Dopóki tak nie jest i zawsze, kiedy chcemy zmaksymalizować szanse na realizację swojej wizji rozwoju ścieżki kariery, warto być stroną aktywną na rynku pracy.

Jeżeli jesteś studentem/absolwentem warto, abyś odwiedził Biuro Karier działające przy Twojej uczelni. Zainteresuj się czy Twoja uczelnia lub wydział współpracują w jakiejś formie z pracodawcami, np. poprzez wspólne programy praktyk i staży, konkursy, czy też „zamawianie” prac dyplomowych przez firmy. Bierz udział w licznie organizowanych targach kariery, pamiętaj, żeby zabrać ze sobą kilka kopii życiorysu, nie bój się podchodzić do stoisk poszczególnych firm i zadawać pytań – po to właśnie organizowane są tego typu wydarzenia.

 Jeśli masz już jakieś doświadczenie zawodowe pomyśl o założeniu profilu na serwisie społecznościowym dedykowanym rozwojowi kontaktów zawodowo-biznesowych i dbaj o to, aby informacje na nim zamieszczane były aktualne. Bierz udział w wydarzeniach ważnych dla branży, w której chcesz pracować.  Wysyłając CV i listy motywacyjne dostosowuj je do profilu firmy i stanowiska, o które się ubiegasz.

Zadbaj o dobre kontakty z ludźmi i nie pal za sobą mostów, kiedy np. zdecydujesz się na zmianę pracy. Oczywiście nie każdy jest „zwierzęciem towarzyskim” i wcale nim być nie musi. Jeśli masz trudności ze swobodnym nawiązywaniem nowych relacji, możesz zgłosić się np. do samorządu studenckiego lub koła naukowego (jeśli jesteś studentem) czy też klubu bądź stowarzyszenia  łączącego ludzi o podobnych zainteresowaniach. Przy okazji realizacji wspólnych działań, projektów w sposób naturalny nawiążesz nowe znajomości.

W jaki sposób takie aktywności miałyby Cię zbliżyć do zatrudnienia? Otóż bardzo duża część pracodawców rozpoczyna proces rekrutacji od rozpowszechniania informacji o wakacie wśród swoich pracowników, którzy mogliby polecić odpowiedniego kandydata na konkretne stanowisko. Strategia ta ma swoje uzasadnienie, bowiem dotychczasowy pracownik ma świadomość rodzaju wykonywanej pracy, zakresu obowiązków, czy sposobu organizacji pracy w danym miejscu. Dzięki tej wiedzy jest w stanie zaadresować informację o wakacie do znajomego, którego kwalifikacje i osobowość dają duże prawdopodobieństwo, że rekrutacja zakończy się powodzeniem oraz w dłużej perspektywie zadowoleniem obu stron z nawiązanej współpracy.  Istnieje również szansa, że poprzez aktywność, w którą się zaangażujesz, poznasz swojego przyszłego szefa albo… partnera biznesowego, z którym założysz firmę opartą na wspólnej pasji.