rzy niskim bezrobociu i rynku pracownika trudno jest wyobrazić sobie pracodawcę, który nie przygotowuje strategii personalnej dla przedsiębiorstwa. Jakie działania w tym zakresie podejmuje Chiesi?

Pracujemy na wielu poziomach, aby stworzyć nowy model, w którym kluczowe stają się: innowacja, inspirowanie i angażowanie we wspólne decyzje, uczenie się od siebie i swobodny przepływ wiedzy. Nasi pracownicy zgłaszając swój innowacyjny projekt zainspirowali nas, aby stworzyć Program Równowagi w Życiu Zawodowym, zachęcający do wypoczynku i aktywnego trybu życia.

Program składa się z 8 benefitów:

 • Pracowników, którzy dbają o zdrowie i relaks wynagradzamy w dodatkowy sposób. Wypłacamy bonus, jeśli w pełni wykorzystują przysługujący im urlop wypoczynkowy w danym roku.
 • Dzięki programowi „Bezpieczeństwo na drodze” podnosimy umiejętności jazdy samochodem.
 • Wprowadziliśmy działania pomagające radzić sobie ze stresem w pracy. To udział w warsztacie temu poświęconym lub indywidualna rozmowa z zewnętrznym konsultantem – specjalistą Psychologii Kryzysu. W obydwu przypadkach obowiązuje zasada całkowitej poufności.
 • W nasz fundusz socjalny wchodzi Program Kafeteryjny Multibenefit, w którym pracownik sam decyduje, jaką aktywność wybiera, najczęściej jest to pakiet sportowy oraz program kinowy.
 • Możemy dbać o kondycję fizyczną w każdym miejscu i czasie dzięki nowoczesnej platformie FITNOTEQ (biblioteka treningów fitness o dużej różnorodności kursów).
 • Opracowaliśmy kompleksowy program ubezpieczeniowy, którego koszt całkowicie pokrywa pracodawca.
 • Wszystkim pracownikom zapewniamy świadczenie żywieniowe, zaopatrując ich w „Karty na posiłek”.
 • Oferujemy opiekę zdrowotną od profilaktyki, opieki podstawowej i medycyny pracy, poprzez konsultacje specjalistyczne, zaawansowaną diagnostykę.

Wprowadzili państwo program „Równowaga w życiu zawodowym”. Czy każdy pracownik może dołączyć do projektu?

Zdecydowaliśmy się objąć programem wszystkich pracowników. Program jest dostępny dla wszystkich, praktycznie od pierwszego dnia pracy, a udział w nim jest dobrowolny.

Stawiają państwo na bardzo ciekawe rozwiązanie – nagradzacie pozytywne postawy pracownicze. Dbając o siebie, osoby zatrudnione w Państwa firmie otrzymują dodatkowe benefity. Które z nich cieszą się największym powodzeniem wśród pracowników?

Benefit, który wybrali absolutnie wszyscy pracownicy to „Karty na posiłek”. Dużym zainteresowaniem cieszy się też pakiet sportowy oraz program kinowy.

Mnie osobiście najbardziej cieszy udział pracowników w warsztacie, który roboczo nazwaliśmy „NO STRESS”. Podczas warsztatu rozmawialiśmy o tym, co nas stresuje i jak często sami sobie tworzymy niepotrzebne napięcia w pracy oraz jak je wyeliminować poprzez zmianę naszego podejścia oraz sposobu komunikowania się z innym. Zależy mi na budowaniu takiego środowiska, w którym żyjemy w harmonii z innymi.

W jaki sposób tak rozlegle zdiagnozowali Państwo potrzeby swoich pracowników?

Cyklicznie badamy poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników. Wszyscy biorą udział w anonimowej ankiecie, po której zwyczajowo już robimy spotkania grup fokusowych i wywiady pogłębione. Zachęcamy do szczerych rozmów o sprawach dla nich istotnych oraz o problemach dnia codziennego.

Jakie 3 najważniejsze czynniki będą wyznacznikiem skuteczności Państwa innowacyjnych wdrożeń?

Tworząc Program zadaliśmy sobie pytania:

 • Jak zatrzymać najbardziej zdolnych i wydajnych pracowników w firmie?
 • Jak przygotować personel do nowych wyzwań i utrzymać motywację?
 • Jak kreować równowagę między pracą i regeneracją?

Zależy nam na zmniejszeniu rotacji kadr tak, aby utalentowane osoby mogły pozostać z nami jak najdłużej i mieć możliwość rozwoju w ramach naszych struktur. Chcemy wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drodze oraz zmniejszenie absencji chorobowej. Ale przede wszystkim zależy nam na stworzeniu środowiska, które jest przyjazne i w którym po prostu chce się pracować :)

 


©2017 Mediaplanet / Illustrations & design: Izabela Krawczyk / text: Chiesi