związku z następującym w ostatnim stuleciu niebywałym rozwojem cywilizacyjnym, którego dalszy ciąg możemy obecnie obserwować, znacznie wzrosło zapotrzebowanie na wyroby przemysłu chemicznego, których wykorzystanie w znaczący sposób podniosło standard życia ludzkości. Bez chemii trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa, któremu ta nauka pomaga, nie tylko w zaspokojeniu podstawowych potrzeb poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości żywności, odzieży, paliwa, mieszkań, ale także znacząco podnosi jakość życia poprzez wprowadzenie nowych materiałów i wyrobów takich jak np. : szkło, tworzywa sztuczne, kompozyty, porcelana, lekarstwa, produkty kosmetyczne i chemii gospodarczej, kleje, lakiery, farby, suplementy diety itp.

W XXI wieku przed tą nauką stoją nowe wyzwania, które w latach gwałtownego rozwoju nie były brane pod uwagę. Wyzwania te, spowodowane głównie ograniczonymi zasobami naturalnymi naszej planety, wyznaczają nowe kierunki badań chemicznych, które powinny być prowadzone w celu:

– zapewnienia wyżywienia i poprawy zdrowia zwiększającej się populacji,

– dostarczania nowych materiałów i półfabrykatów,

– zaspokojenia potrzeb energetycznych oraz racjonalnego gospodarowania światowymi zasobami surowców poprzez optymalizację procesów produkcyjnych, w tym maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych,

– ograniczenia stopnia zanieczyszczenia środowiska.

Absolwenci chemii są jednymi z najbardziej pożądanych pracowników na rynku. Jednym z podstawowych i pożądanych rodzajów zatrudnienia jest praca laboratoryjna. Najwięcej możliwości zatrudnienia na tego typu stanowiskach posiadają działy kontroli jakości oraz komórki badawczo-rozwojowe w zakładach przemysłowych. Dodatkowe możliwości stwarzają wyspecjalizowane laboratoria podległe szczeblom rządowym i samorządowym (stacje sanitarno-epidemiologiczne, ochrony środowiska, laboratoria kryminalistyczne itp.) oraz uczelnie i instytuty badawcze.

Praca laboratoryjna przeznaczona jest w szczególności dla osób posiadających gruntowne przygotowanie nie tylko teoretyczne, ale również dysponujących praktycznymi umiejętnościami takimi jak m.in.: prawidłowe pobranie, zabezpieczenie, pakowanie i transport próbek do badań, dobór odpowiedniej techniki analitycznej, przechowywanie i obchodzenie się z próbkami, przygotowanie próbek, dokonanie analizy i ocena wyników, prowadzenie syntezy związków chemicznych, zasady bezpieczeństwa i pierwsza pomoc itp. Tego typu umiejętności, dedykowane pod konkretne stanowisko i zakres obowiązków, dają praktyki i staże, które umożliwiają nie tylko nabycie odpowiednich kwalifikacji i nawyków ale również pomagają pracodawcy w dokonaniu wyboru odpowiedniego kandydata.