ukces nie jest przypadkiem!

Sukces osiągają osoby, które rozumieją jego mechanizm, dbają o ciągły rozwój oraz cechują się nieustającą ciekawością i pasją. Każdy może osiągnąć sukces, jednak nie każdy się na niego decyduje. Jakie są przyczyny? Najczęściej brak wiary w siebie, niewłaściwe rozpoznanie swoich predyspozycji oraz talentów. Chodzi bowiem o to, żeby wybrać ścieżkę zawodową odpowiadającą naszym indywidualnym cechom i prawdziwym zainteresowaniom. Wtedy praca będzie fascynująca.

Aby uświadomić sobie, w czym naprawdę jesteśmy dobrzy i co nas najbardziej interesuje warto wziąć udział w kilku programach rozwojowych. Każdy z nas jest inny, każdy posiada inny temperament i inne zdolności. Jeżeli wybierzemy odpowiedni zawód, praca będzie sprawiała nam przyjemność i dawała satysfakcję. Sukces jest wyborem i wiąże się z określonymi metodami oraz strategią postępowania. Obserwując studentów można wyraźnie zauważyć podział na osoby, które dążą do realizacji swojego potencjału i szukają rozwiązań oraz osoby, które są jedynie biernymi uczestnikami procesu kształcenia.

Dzisiejszy, dynamicznie zmieniający się rynek pracy stanowi wyzwanie dla młodych ludzi. Pracodawcy już na starcie wymagają umiejętności praktycznych, odpowiednich kompetencji oraz doświadczenia. Uczelnie wyższe poprzez kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym starają się sprostać wymaganiom przyszłych pracodawców. Uzupełnienie stanowią różnego rodzaju programy rozwojowe, które umożliwiają młodym ludziom zdobycie doświadczenia już w trakcie studiów.

Obecnie rynek pracy wymaga od studentów nie tylko specjalistycznej wiedzy z danego obszaru, ale także kompetencji miękkich oraz różnorodnych umiejętności. Aby sprostać tym wymaganiom niezbędne jest podjęcie dodatkowych aktywności. Poprzez oferty praktyk, staży oraz warsztatów pracodawcy wychodzą z inicjatywą do studentów, starając się ułatwić im wejście na rynek pracy.

Każdy jest architektem swojej przyszłości. To, w co angażujemy się dziś, zaowocuje w przyszłości. Osoby uczestniczące w różnego rodzaju programach rozwojowych budują podstawę swojej przyszłej kariery. Tworzą swoją pozycję na rynku pracy, zdobywają doświadczenie i pewność siebie. Różnorodne aktywności podejmowane w czasie studiów podnoszą naszą wartość na rynku pracy oraz ułatwiają zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Młodzi ludzie idąc na studia często nie są jeszcze w stanie sprecyzować, co konkretnie chcieliby robić w życiu, potrafią jednak określić obszar, w którym chcieliby się kształcić. Programy rozwojowe są dla studentów szansą na odnalezienie odpowiedniej ścieżki kariery. Dają możliwość spróbowania swoich sił w danym zawodzie. Ponadto zawsze są cennym doświadczeniem. Z jednej strony dzięki nim młody człowiek może odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy, z drugiej może uświadomić sobie, że dany zawód nie jest dla niego odpowiedni i zmodyfikować swoją ścieżkę kariery.

Każde doświadczenie zwiększa szansę na zatrudnienie w przyszłości. Okres studiów to czas, kiedy możemy się mylić, popełniać błędy. Podczas stażu i praktyk studenci są objęci opieką osób, które pomagają im wdrażać się w nowe obowiązki i poprawnie je wykonywać, tak by w przyszłości stać się specjalistami w danej dziedzinie i czerpać satysfakcję z wykonywanego zawodu. Wiele różnorodnych ofert programów rozwojowych sprawia, że bez względu na kierunek, rok studiów każdy znajdzie coś dla siebie! Dlatego warto już dziś wziąć kartkę, wypisać swoje mocne i słabe strony oraz poszukać ciekawych dodatkowych aktywności, które w przyszłości doprowadzą nas do sukcesu!