ork-life balance zakłada zachowanie równowagi i harmonii pomiędzy życiem zawodowym, karierą i ambicjami a innymi aspektami życia, takimi jak rodzina, relaks, zdrowie, relacje, hobby. Kwestia ta stała się w ostatnich latach bardzo popularna, zaś statystyki dotyczące chorób serca, wypalenia zawodowego, poziomu stresu, depresji przyczyniły się do również do wzrostu zainteresowania tematem przez pracodawców.

Koncepcja work-life balance powstała w latach 70. XX wieku jako odpowiedź na zwiększający się poziom zaangażowania w pracę pracowników. Dzisiaj work-life balance i szerzej well-being stają się coraz częściej częścią kultury organizacyjnej firmy. Również coraz częściej pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że zapewnienie bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego środowiska pracy jest niezbędne dla sukcesu biznesowego oraz zaangażowania pracowników.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Top Employers Institute w 2018 r., u większości certyfikowanych w Polsce pracodawców niedopuszczalne są takie zachowania jak praca podczas urlopu, czy wieczorami w domu, telefony od szefa po godzinach pracy, przychodzenie do pracy podczas choroby. Z roku na rok oferta świadczeń mających na celu zapewnienie realizacji idei work-life balance jest coraz bogatsza, przy czym karnety do siłowni, czy podstawowa opieka medyczna to już standard. Pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że zdrowy i wypoczęty pracownik jest bardziej efektywny i po prostu bardziej szczęśliwy.

Pracownicy coraz bardziej cenią sobie możliwość samodzielnego decydowania o czasie pracy i benefity związane z rodzicielstwem. Jak wynika z badania Top Employers 2018 ponad połowa badanych organizacji zapewnia swoim pracownikom możliwość zatrudnienia na część etatu, pracy z domu, czy skorzystania z ruchomego czasu pracy. Pracodawcy starają się też ułatwić życie rodzicom i dlatego część z nich decyduje się na utworzenie przedszkola czy żłobka na terenie firmy, stwarza możliwość odwiedzin dzieci w pracy rodziców (46 proc.), czy nawet możliwość przyprowadzenia dziecka do pracy w sytuacji awaryjnej (39 proc.).

W ideę work life balance wpisuje się mocno dbanie o zdrowie pracowników, czyli nie tylko standardowa opieka medyczna, ale również badania przesiewowe (67 proc.), szczepienia przeciwko grypie (73 proc.), programy zarządzania stresem (69 proc.), pomoc psychologa (44 proc.), programy wsparcia w przypadku wypalenia zawodowego (25 proc.). Polscy Top Employers 2018 oferują również szeroką ofertę programów welness. 96 proc. pracodawców pokrywa w całości lub części koszty członkostwa w centrum fitness. Ponadto coraz popularniejsze stają się praktyki związane z szeroko pojętym zdrowym stylem życia: spotkania z dietetykami, pomoc w w odchudzaniu, czy rzucaniu palenia, świeże owoce i soki w biurze.

Poza typowymi programami realizującymi ideę work-life balance pracodawcy tworzą i rozwijają kulturę organizacyjną, w której pracownicy mają poczucie sensu swoich zadań, z chęcią realizują cele zawodowe, pracują w przyjaznej atmosferze i mają dobry kontakt z kolegami. Podstawowymi wartościami w codziennej pracy są wzajemna życzliwość, otwartość, chęć pomocy czy zaufanie. I być może taki sposób zarządzania ma dla pracowników taką samą, o ile nie większą wartość, niż opisane wyżej programy.

Niezależnie jednak od oferty pracodawców to, czy idea work-life balance będzie faktycznie realizowana, zależy w głównej mierze od nas samych. Od tego, czy potrafimy jasno określać cele i priorytety, na ile potrafimy koncentrować się na wykonywanych zadaniach, jak efektywnie wykorzystujemy czas w pracy, jakie mamy nawyki. Balans wcale nie oznacza wychodzenia o 17.00 z biura, balans to umiejętność organizacji swojej pracy, umiejętność zadbania o higienę naszego umysłu, brak napięcia i uwolnienie się od myśli o pracy po wyjściu z biura. Work-life balance jest w nas. To idea, w którą warto żeby inwestowali i pracodawcy i pracownicy.