Z badań Pracowni Badań Społecznych wynika, że 80 proc. Polaków uważa dbałość o pracownika za najbardziej pożądaną cechę u szefa. Wśród innych atrybutów dobrego pracodawcy respondenci wymieniali też szacunek dla podwładnych, docenianie ich poświęcenia oraz wywiązywanie się z obowiązków, jakie pracodawca ma wobec swoich pracowników.

Ważną kwestią dla większości pracujących jest to czy firma inwestuje w szkolenia i czy szef troszczy się 
o indywidualny rozwój pracowników. Minęły już czasy, kiedy służbowy samochód lub komórka wystarczały, aby usatysfakcjonować podwładnego. Dziś wybierając przyszłe miejsce pracy bardziej zwracamy uwagę na możliwości rozwoju, jakie stwarza potencjalny pracodawca. 
W cenie są wszelkie kursy, szkolenia i możliwość refundacji studiów podyplomowych.

Opłacalna inwestycja

Firmy zaczynają rozumieć, że inwestowanie w pracowników to klucz do sukcesu. Dzięki szkoleniom pracownicy nabywają nową wiedzę 
i umiejętności stając się pożądanym nabytkiem dla konkurencji. Chcąc zatrzymać najlepszych pod swoim dachem, pracodawca nie powinien skąpić środków na ich doszkalanie. Już Henry Ford dostrzegł jak ważna jest troska o satysfakcję pracownika stwierdzając, że każdego z jego podwładnych powinno być stać na wyprodukowany w fabryce samochód.

Organizacje, które troszczą się 
o kształcenie swojej kadry są świadome korzyści, jakie z tego wynikają. Wyszkoleni pracownicy są efektywniejsi i mocniej zaangażowani, co przekłada się na lepsze wyniki i funkcjonowanie firmy. Zadowoleni, doinwestowani podwładni są wierniejsi i bardziej lojalni wobec pracodawcy. Niedoceniani pracownicy odchodzą, a ciągła rotacja kadr oznacza dla przedsiębiorstwa dodatkowe koszty i czas na przeszkolenie nowych osób.

Myśl perspektywicznie

Podejmując pierwszą pracę, a także zastawiając się nad zmianą dotychczasowej, bierzemy głównie pod uwagę wysokość wynagrodzenia, jaką proponuje nowy pracodawca. Warto też jednak zwrócić uwagę na benefity pozapłacowe, do których należą m.in. szkolenia i kursy organizowane przez firmę. Zdobywając nowe umiejętności i certyfikaty inwestujemy w swoją przyszłość. 
W dzisiejszych czasach raczej nie grozi nam „wieczna praca” u jednego pracodawcy, a ukończenie dodatkowych kursów może zwiększyć nasze szanse w trakcie przyszłych rekrutacji.

Jedną z podstawowych form szkoleniowych oferowanych przez firmy są kursy językowe. Dla pracownika to świetna okazja do podszkolenia umiejętności, a dla przedsiębiorstwa często konieczność spowodowana działaniem na zagranicznych rynkach. Powodzeniem cieszą się szkolenia specjalistyczne związane z branżą, w której prosperuje dana firma. Prym wiodą tutaj kursy dedykowane profesjom technicznym, obsłudze programów graficznych 
i tematyce pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Do grupy „ponadczasowych” należą niezmiennie szkolenia z zarządzania, marketingu czy psychologii pracy.