Wiele młodych osób zastanawia się co zrobić, aby po zakończeniu nauki robić to co się lubi, a w dzisiejszych czasach niestety nie jest to takie proste.

Globalne czasy

XXI wiek wymusza na nas, abyśmy spojrzeli na pracę z innej perspektywy. Podstawowym problemem młodych osób jest fakt, że nie rozumieją oni, że żyjemy w czasach globalnego rynku pracy. Zwiększona mobilność osób oraz zacierające się granice doprowadziły do tego, że możemy pracować w firmach oddalonych od naszych miejsc zamieszkania o wiele kilometrów. Dzięki wciąż zwiększającej się liczbie samochodów oraz coraz bardziej popularnej komunikacji lądowej i powietrznej, mamy możliwość pokonywania odległości w bardzo szybkim tempie. To wszystko sprawia, że młodzi ludzie powinni zrozumieć, że dziś ograniczają nas nie kilometry, lecz pewne stereotypy, które warto przełamywać, aby zajmować się tym czym naprawdę chcemy.

Bardzo szybko rozwijający się Internet i telefonia komórkowa są kolejnymi istotnymi elementami, które wymuszają na młodych ludziach zmianę patrzenia na rynek pracy. W dzisiejszych czasach wielu przedsiębiorców przenosi swoją działalność do świata wirtualnego, ponieważ mają w ten sposób możliwość niwelowania kosztów, a my dzięki temu dostaliśmy możliwość pracy zdalnej, bez konieczności wychodzenia z domu. Możliwość wykorzystywania różnego rodzaju komunikatorów, ułatwia nam porozumiewanie się na odległość, a dzięki programom przystosowanym do pracy on-line możemy tworzyć niezbędne dokumenty. Efektem tych zmian jest fakt, że współczesne oferty pracy różnią się od tych sprzed kilkudziesięciu lat. Obecnie naszym miejscem pracy może być zarówno korporacyjne biuro, jak i cichy pokój w naszym własnym domu.

Aktywność na studiach (praktyki, staże i prace dorywcze)

Następnym elementem, który może sprawić, że młodzi ludzi znajdą wymarzoną pracę są różnego rodzaju aktywności, które można podjąć jeszcze w trakcie pobierania nauki. Często wydaje się nam, że odpowiednie przygotowanie teoretyczne wystarczy na dzisiejszym rynku pracy. Niestety dziś równie cenne jest doświadczenie, które możemy zdobyć w różnego rodzaju firmach oraz organizacjach społecznych i studenckich. Tutaj pojawia się pytanie dlaczego ono jest tak ważne?

Wynika to z faktu, że pracodawcy mają dziś możliwość wyboru odpowiedniego kandydata spośród wielu bezrobotnych. Jak wynika z raportu przedstawionego przez Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia w Polsce w I kwartale 2014 wyniosła 13,5 proc. Co zatem zrobić, żeby stać się atrakcyjnym kąskiem dla pracodawcy? W trakcie studiów można podjąć aktywność z wieloma organizacjami studenckimi, dzięki którym można nauczyć się w jaki sposób zorganizować konferencję, przejść wiele specjalistycznych szkoleń oraz zapoznać się z praktycznymi aspektami przyszłego zawodu. Jest to bardzo atrakcyjna forma aktywności, która sprawia, że absolwent studiów wyższych nie tylko staje się bogaty w wiedzę, ale również w umiejętności oraz kompetencje społeczne.

Kolejną możliwością rozwoju są praktyki oraz staże. Są one bardzo istotne dla osób, które zainteresowane są zbieraniem cennego doświadczenia w konkretnie obranym kierunku kształcenia. Taka forma współpracy sprawia, że w trakcie studiów młode osoby mają możliwość połączenia nabytej wiedzy teoretycznej z praktycznymi zastosowaniami w firmach. Praktyki i staże sprawiają, że młode osoby zaczynają być w pełni świadome jak będzie wyglądał ich przyszły zawód i z jakimi obowiązkami się łączy. Dla części młodych ludzi właśnie wtedy pęka mydlana bańka symbolizująca wymarzoną pracę. Pozostałe osoby zaczynają przyglądać się na czym powinny skupić uwagę w ciągu dalszego okresu edukacji.

W dzisiejszych czasach coraz głośniej mówi się, aby szukać praktyk i staży, które nie polegają wyłącznie na parzeniu kawy oraz kopiowaniu dokumentów. Warto zaznaczyć, że uczelnie powinny weryfikować miejsca, gdzie studenci odbywają praktyki. Osoby, które zainteresowane są wybraniem takiej formy aktywności mają możliwość skonsultowania się z opiekunem praktyk na uczelni, co bardzo często jest gwarancją wyboru najlepszego spośród pracodawców.

Warto zaznaczyć, że globalizacja ryku pracy, omawiana na początku, nie ominęła również praktyk studenckich. Jest to bardzo istotny element z perspektywy możliwości porównania warunków pracy panujących w Polsce, a zagranicą. Dodatkowym atutem wyboru praktyk zagranicą jest fakt, że młodzi ludzie mają możliwość doskonalenia języków obcych, które przy tak dynamicznie rozwijającym się świecie są bardzo istotne. Uczelnie wyższe bardzo często chwalą się ilością umów, które zawarły z podmiotami z zagranicy, co jest przejawem troski, aby student był pewny wysokiej jakości odbywanych praktyk.

Następną alternatywą, którą mogą wybrać młodzi ludzie są prace dorywcze. Nie zawsze powiązane są one z kierunkiem studiów, natomiast bardzo często dają możliwość uzyskania nowych umiejętności i kompetencji społecznych. Młodych ludzi interesują przede wszystkim prace dorywcze, które pozwalają pogodzić naukę, z obowiązkami z pracy, dlatego bardzo często decydują się na prace, które można wykonywać zdalnie, w przerwach pomiędzy zajęciami.

Warto pamiętać, że wybierając jedną z wyżej przytoczonych form aktywności, należy pamiętać co chcemy osiągnąć. Odpowiedni wybór może zdecydowanie przyczynić się do zdobycia wymarzonej pracy. 

Być na swoim

Poruszając się na płaszczyźnie rynku pracy nie wolno zapomnieć o wielu młodych osobach, które decydując się założyć własną działalność gospodarczą. Wsparcie oferowane przez różnego rodzaju urzędy oraz inkubatory przedsiębiorczości na uczelniach skutecznie zachęcają do podjęcia ryzyka i wypróbowania własnego pomysłu na biznes. Zarówno dzięki merytorycznej, jak i finansowej pomocy młode osoby mają możliwość wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej bezpośrednio w praktyce. Jest to pewnego rodzaju alternatywa dla osób, które pragną być niezależne i pracować na własny rachunek.


Nabieranie nowych umiejętności „miękkich”

Na koniec warto wspomnieć o fakcie, że dziś coraz częściej wspomina się o umiejętnościach „miękkich”. Bardzo często pracodawcy, uczelnie wyższe oraz sami studenci zgodnie twierdzą, że po ukończeniu kształcenia młode osoby są w pełni przygotowane teoretycznie. Dziś jednak to nie wystarczy, aby podjąć starania o pracę z wieloma kontrkandydatami. Żyjemy w czasach, kiedy umiejętność rozmowy z drugą osobą, umiejętność pracy w grupie, zarządzanie sobą w czasie oraz doskonała autoprezentacja są jednymi z kluczowych atutów. Dlatego wiele młodych osób decyduje się uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i konferencjach, których efektem jest nabieranie nowych umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Decyzja należy do Ciebie

Szybko zmieniający się rynek pracy i jego globalizacja sprawia, że młodzi ludzie często muszą sami podejmować decyzje związane z ich edukacją i karierą. Wynika to z faktu, że wcześniejsze pokolenie X patrzyło na rynek pracy z innej perspektywy. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie czasy wymagają od ludzi umiejętności dostosowania się do nowych warunków. Młode osoby same muszą zdecydować, gdzie chciałyby się znaleźć za kilka lat i konsekwentnie dążyć do obranego celu. Trzeba pamiętać, że każdy ma zawsze przynajmniej dwie drogi, którymi może podążyć. Możemy podjąć aktywność i walczyć o lepszą przyszłość lub pozostać biernym. Podjęcie różnego rodzaju aktywności i otwarty na nowości umysł nie jest gwarantem wygranej w wyścigu o wymarzoną przyszłość, ale jestem przekonany, że zdecydowanie pomoże.


10 złotych zasad

1. Bądźcie aktywni i nie traćcie czasu
2. Czytajcie przynajmniej 30 minut dziennie
3. Szczegółowo zaplanujcie drogę do Waszych celów
4. Pamiętajcie, że XXI wiek wymaga dużej otwartości na nowości
5. Nie zamykajcie się w stereotypach i szablonach 
6. Inwestując w siebie myślcie z perspektywy lata nie dni
7. Rozwijajcie umiejętności „miękkie”
8. Uczcie się języków obcych
9. Posiadajcie i szanujcie autorytety
10. Róbcie rzeczy, które kochacie


www.fundacjainspirator.pl

www.wydarzysiew.pl