Wobec powyższego, solidna edukacja bankowa przyszłych kandydatów do pracy w bankowości już na wstępie jest w cenie. Dla banków jako współczesnych kuźni talentów – pokazanie klientom jakości swoich pracowników i świadczonych przez nich usług, sprzyja budowaniu zaufania i długofalowych relacji między bankiem a klientem. 

Jednym ze skutecznych sposobów uzyskania satysfakcjonującej pracy w sektorze bankowym jest odbycie praktyki czy stażu w wybranym banku. Skala działań poszczególnych banków sprawia, że stażyści mogą liczyć na interesujące wyzwania i projekty. Zadania, które zazwyczaj wykonują mają charakter koncepcyjny i polegają na współdziałaniu w bieżącym prowadzeniu projektów. Niejednokrotnie stażyści mają wyjątkową szansę uczestnictwa w procesach biznesowych poprzez samodzielne realizowanie zadań pod okiem swojego opiekuna. Dzięki temu poznają różne mechanizmy funkcjonowania banku, zdobywają ciekawe doświadczenia i rozwijają kompetencje biznesowe. A najlepsi, którzy sprawdzą się, mogą uzyskać stałe zatrudnienie, dostęp do atrakcyjnych szkoleń i dalszy rozwój ścieżki kariery. W tym celu warto monitorować strony internetowe banków i uczestniczyć w uczelnianych targach pracy, podczas których wiele instytucji finansowych prowadzi rekrutacje na programy stażowe. 

Dlatego też studentom i absolwentom o profilu bankowo-finansowym i ekonomicznym, zainteresowanych pracą w bankowości, rekomendujemy pozyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca (ECB). ECB jest międzynarodowym certyfikatem, opracowanym przez European Banking & Financial Services Training Association (EBTN) , organizację zrzeszającą główne bankowe instytuty szkoleniowe w Europie. Certyfikat ten wydawany jest w języku angielskim. Dla studentów i absolwentów będzie to dobra inwestycja w przyszłość, albowiem pomoże im wyróżnić się podczas poszukiwania praktyk i staży w bankach czy nawet przejść kolejne etapy w procesach rekrutacyjnych, przy ubieganiu się o pracę w instytucjach finansowych.

Dbając o jakość kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr bankowych, organizowaniem egzaminów ECB w Polsce zajmują się instytucje upoważnione przez Związek Banków Polskich. Należą do nich szkoły bankowe, uczelnie wyższe oraz instytucje szkoleniowe uczestniczące w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych. To system certyfikacji prowadzony przez ZBP, powstały z inicjatywy Banków i Szkół Bankowych, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji kadr finansowych w Polsce. Do egzaminu ECB można przystąpić po ukończeniu kursu przygotowującego czy studiów lub w trybie eksternistycznym w jednej z tych instytucji. Więcej informacji nt. terminów egzaminów i wymagań na stronie www.zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne w zakładce Egzaminy. 

ECB jest także jednym z elementów Systemu Standardów dla pracowników bankowości, którzy posiadają już pewne doświadczenie zawodowe w sektorze, a dzięki niemu chcą uatrakcyjnić na rynku swoją pozycję zawodową, nie tylko w Polsce ale i Unii Europejskiej. Oznacza to, że posiadacz ECB może następnie uzyskać za pośrednictwem swojego banku-pracodawcy, stopień zawodowy Dyplomowany Pracownik Bankowy (DPB), potwierdzony Certyfikatem ZBP (po odbyciu 2-letniego stażu pracy i potwierdzeniu przez bank wymaganych na tym poziomie umiejętności i postaw pracownika).

Otrzymanie ECB oznacza potwierdzenie posiadanej wiedzy ogólnobankowej oraz umiejętności, w oparciu o wymagania, które powinien posiadać pracownik banku. Standard Dyplomowanego Pracownika Bankowego (po egzaminie ECB), opisuje właśnie te wymagania. Dotyczą one m.in. systemu bankowego, instrumentów finansowych, produktów, elementów prawa i orientacji na klientów. Dla klientów liczy się przede wszystkim świadomość, że mają do czynienia z profesjonalnym pracownikiem, który uzyskał wiedzę na temat oferowanych przez bank produktów oraz potrafi dopasować dany produkt do potrzeb klienta. W efekcie klienci odwiedzając bank zyskują przekonanie, że obsługiwani są przez kompetentnych specjalistów. Warto pamiętać, że pracodawcy patrzą bardziej przychylnym okiem na tych, którzy wykazują chęć ciągłego kształcenia. Uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca jest przykładem właśnie tych cech wśród obecnych jak i przyszłych talentów bankowości.

* System Standardów Kwalifikacyjnych to system certyfikacji prowadzony przez ZBP, powstały z inicjatywy Banków i Szkół Bankowych, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji kadr finansowych w Polsce. Uczestnikami Systemu są Banki, Szkoły i inne instytucje finansowe, rekomendowane przez Banki. System definiuje wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności i pożądanych postaw pracowników banków, bez względu na wielkość, profil działalności, czy zasięg działania banku. Więcej informacji na www.zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne