Spośród 1636 studentów i absolwentów z całej Polski, którzy wzięli udział w badaniu, aż 91 proc. uważa, że praktyki i staże ułatwiają wejście na rynek pracy. Dla 41 proc. młodych ludzi najlepszą formą edukacji zawodowej jest praktyka w trakcie nauki, z elastycznym czasem pracy. Z kolei prawie co piąty student wybrałby praktykę wakacyjną w pełnym wymiarze godzin.

Kryteria wyboru

Najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze danej praktyki czy stażu dla 83 proc. ankietowanych jest informacja na temat odpłatności programu. Wynagrodzenie to również – poza walorem edukacyjnym oraz rzetelnością rekrutacji i adaptacji stażysty w organizacji – jeden z najważniejszych wyznaczników stażu i praktyki wysokiej jakości. Równie istotna jest dla młodych ludzi kwestia czasu trwania programu. Najbardziej optymalna długość praktyki bądź stażu to według połowy ankietowanych program trwający od 1 do 3 miesięcy. Prawie ¾ ankietowanych uznaje też zamieszczoną w ogłoszeniu rekrutacyjnym informację o czasie trwania praktyki lub stażu jako czynnik decydujący o atrakcyjności i skuteczności oferty pracodawcy. Niewątpliwie są to elementy świadczące o rzetelnym i poważnym podejściu pracodawców do ludzi młodych. Czy jednak z perspektywy budowania przyszłej kariery zawodowej są to czynniki najważniejsze? – Kwestia odpłatności programu, jego czas trwania oraz zamieszczanie informacji na ten temat w ogłoszeniu rekrutacyjnym są oczywiście niezmiernie istotne, niemniej nie zapominajmy co w stażu jest najważniejsze i decyduje o jego faktycznym wpływie na rozwój kariery zawodowej: jakość. To ona definiuje kompetencje i wiedzę jakie młody człowiek pozyska podczas stażu oraz otworzy mu kolejne możliwości rozwoju zawodowego – komentuje Piotr Palikowski, prezes PSZK. – Dlatego kluczowym czynnikiem wyboru powinna być jakość stażu, którą wstępnie można zweryfikować już podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pytając o to jakie będą nasze zadania i obowiązki.

Podejście pracodawcy

Dla świadomych pracodawców jakość stażu bądź praktyki również jest najważniejsza. Jeżeli realizacja praktyk wynika z faktycznych potrzeb biznesowych organizacji, a najlepsi stażyści mogą liczyć na zatrudnienie w firmie, to praktyki stanowią swoisty proces rekrutacyjny, dzięki któremu łatwiej jest nie tylko wyłaniać talenty, ale też wdrażać osoby młode w obowiązki i kulturę pracy. – Do stażystów i praktykantów podchodzimy bardzo rzetelnie i odpowiedzialnie, gdyż mamy świadomość, że są to potencjalni przyszli pracownicy naszej organizacji. Dlatego sposób przygotowania praktyk opiera się przede wszystkim na wysokiej jakości, a cały proces realizacji programu jest zgodny z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk – komentuje Maciej Jahns, Dyrektor Działu HR w Grupie Maspex.

Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk to zbiór norm i standardów regulujących organizowanie staży i praktyk w Polsce, uchwalony przez członków PSZK. Zakładają one między innymi odpłatność programu trwającego powyżej miesiąca, definiują czas trwania programu i wskazują na czynniki, które świadczą o wysokiej jakości programu, m.in. zdefiniowane cele, obowiązki, przydzielenie mentora, czy udzielanie informacji zwrotnej.

Świadome Ygreki

Poruszając temat jakości staży i praktyk należy również pamiętać o pokoleniu, do którego programy staży są skierowane: o tzw. Pokoleniu Y. Nie zawsze cieszy się ono dobrą opinią na rynku pracy - głównie z racji odmiennego od starszych pokoleń podejścia do obowiązków i filozofii życia. Jak każda generacja, generacja Y posiada szereg zalet oraz wad, a mimo to w powszechnej świadomości obraz Ygreków został zbudowany głównie na przerysowanych i negatywnych postawach, jak roszczeniowość, nielojalność czy lenistwo. Tymczasem, Ygreki to osoby otwarte, ambitne, sprawnie poruszające się w świecie nowych technologii, pełne pasji i ciekawości. Od pracodawcy oczekują jednak otwartej postawy i budowania relacji, które już na etapie staży i praktyk oparte są na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie. – Młodzi ludzie są bardzo ambitni i chcą maksymalizować swoje szanse na zawodowy sukces. Praktyki i staże traktują jako inwestycję w siebie, inwestycję w przyszłość. Wśród wielu dostępnych ofert z natury rzeczy preferują te najbardziej elastyczne, które dają solidny zwrot z inwestycji w jak najkrótszym czasie. Najlepiej zarówno merytoryczny, jak i finansowy. Jeśli trafią dobrze, potrafią dać z siebie naprawdę dużo. Jeśli nie, bez nadmiernych sentymentów szukają dalej – komentuje Łukasz Trzeszczkowski, Kierownik Zespołu Marki Pracodawcy w Grupie PZU, firmie będącej Mecenasem kampanii #jestemYgrekiem. nie jestem leniem. 

Celem kampanii #jestemYgrekiem. nie jestem leniem., w ramach której przeprowadzono wspomniane badanie opinii, było przedstawienie młodych ludzi wkraczających na rynek pracy – Ygreków, zarówno z perspektywy samych Ygreków, jak i z perspektywy pracodawców, a także zachęcenie młodego pokolenia oraz pracodawców do budowania wzajemnej relacji i efektywnej współpracy podczas staży i praktyk. Efekty kampanii dowodzą, że zarówno pracodawcy, jak i ludzie młodzi są coraz bardziej świadomi znaczenia staży i praktyk wysokiej jakości zarówno dla rozwoju organizacji, jak i całego rynku pracy, ale przede wszystkim dla rozwoju zawodowego osób młodych.