żywienie gospodarcze oraz coraz silniej odczuwany brak rąk do pracy doprowadziły do zmiany tego stanu rzeczy. Mimo to, dla ambitnych studentów takie formy zdobywania pierwszych profesjonalnych doświadczeń wciąż są niezwykle wartościową opcją.

Coraz większe trudności, jakie mają firmy nie tylko z rekrutacją, ale nawet zatrzymaniem u siebie doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów sprawiają, iż przejawiają one obecnie wyjątkowo dużą skłonność do inwestowania w potencjalne przyszłe kadry. Warto to jak najlepiej wykorzystać. O ile dawniej zdecydowana większość ofert była skierowana do studentów studiów II stopnia, teraz z powodzeniem pierwsze szlify zawodowe można zdobywać już na samym początku studiów licencjackich.

Decyzja o tym, czy warto aplikować na daną praktykę lub staż powinna zależeć przede wszystkim od merytorycznych walorów oferty, a w dalszej kolejności również od prestiżu składającej ją firmy. Im więcej konkretnych informacji na temat zakresu zadań, które zostaną nam powierzone oraz obszarów, w których będą rozwijane nasze kompetencje, tym lepiej. Jeżeli korzyści płynące z uczestnictwa w stażu zostały określone jedynie w ogólnikowy i hasłowy sposób, istnieje większe ryzyko, że okaże się on być rozczarowującym doświadczeniem. Budowanie swojego CV oraz historii zawodowej w oparciu o współpracę ze znanymi i cieszącymi się świetną reputacją firmami niesie ze sobą natomiast tę korzyść, iż fakt ten mówi po prostu sam za siebie, stanowiąc swego rodzaju znak jakości potwierdzający nasze wysokie kompetencje i znaczny potencjał do dalszego rozwoju.

Koniecznie trzeba też zawsze sprawdzić, jak znaczne będzie oczekiwane od nas zaangażowanie czasowe. Jeżeli miałoby ono być równe bądź bliskie 40 godz. tygodniowo w okresie poza wakacjami, trudno tak naprawdę w ogóle mówić o praktyce lub stażu – równie dobrze zamiast tego można byłoby podjąć pracę pełnoetatową. Na szczęście przedsiębiorcy coraz rzadziej ignorują fakt, iż studiowanie wiąże się z szeregiem poważnych obowiązków, na wypełnienie których potrzeba zarezerwować odpowiednio dużo czasu.

Z perspektywy budowania przyszłej kariery zawodowej szczególnie atrakcyjną ofertą są programy rozwoju talentów. Ich walory merytoryczne najczęściej są wysokie, a ponadto częste przenoszenie stażystów pomiędzy poszczególnymi działami firmy jest bardzo pomocne w budowie interdyscyplinarnych kompetencji oraz odkrywaniu tego, co nas najbardziej interesuje.

Opcją dla najambitniejszych są natomiast staże zagraniczne. Warto wiedzieć, że międzynarodowe korporacje bardzo często są skłonne pokryć za nas wszystkie koszty związane z procesem rekrutacyjnym, takie jak np. przelot na assessment centre. Proces selekcji stażystów w przypadku takich programów jest mocno sformalizowany. Nabór prowadzi się zazwyczaj tylko w z góry określonym czasie w roku, np. londyńskie banki inwestycyjne rekrutują na przyszłoroczne wakacje między wrześniem a listopadem. Aplikacje najlepiej wysyłać od razu po otwarciu naboru, gdyż zgłoszenia często są oceniane na bieżąco. Aby z powodzeniem przejść przez to gęste sito rekrutacji, najlepiej jest przygotować się do aplikowania już wiele miesięcy wcześniej oraz uważnie śledzić wszelkie dostępne informacje.