eśli dodamy do tego proces wdrażania nowoczesnych technologii, zróżnicowanie kulturowe i pokoleniowe, zapotrzebowanie na nowe kompetencje oraz częste rotacje pracowników okazuje się, że przed działami HR stoi szereg wyzwań.

Pozycja pracowników na rynku stale się umacnia. Najbardziej widoczne jest to w obszarze IT, ale także w przypadku stanowisk technicznych i inżynieryjnych. Kandydaci mają szeroki wachlarz możliwości zawodowych i mogą niemalże przebierać w ofertach pracy. Taka sytuacja przekłada się na wzrost ich pozycji negocjacyjnej. Wysokość wynagrodzenia, nadal jest jednym z głównych czynników, decydujących o podjęciu pracy, ale nie najważniejszym. To, na co kandydaci zwracają uwagę to m.in. lokalizacja firmy, warunki pracy, kultura organizacji, możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje, a także rozbudowane pakiety benefitów pozapłacowych.

Pracownicy, świadomi tego, że sytuacja na rynku zmieniła się na ich korzyść, chętniej podejmują decyzje o częstych zmianach pracy. Sytuację wzmaga dodatkowo fakt, że wiele firm coraz chętniej zatrudnia kandydatów, którzy posiadają kilka umiejętności, pozwalających na bardziej efektywny model pracy. Liczne doświadczenia, zdobyte w różnych branżach i organizacjach są coraz bardziej cenione przez pracodawców.

Zróżnicowanie kulturowe i pokoleniowe

Jednym z ciekawszych trendów w rekrutacji jest większa otwartość pracodawców na zatrudnianie kandydatów różnych krajów, kultur i pokoleń. Organizacje zmieniają swoje podejście w doborze pracowników i nie bronią się przed przyjmowaniem w swoje szeregi osób z pokolenia 50+ czy bardzo młodych (pokolenie Y – tzw. Milenialsi), a także z zagranicy.

Coraz więcej cudzoziemców postrzega Polskę, jako atrakcyjne miejsce pod względem warunków pracy. Z roku na rok w naszym kraju rośnie liczba wydanych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Niespełna 75 proc. wszystkich pozwoleń przyznawane jest obywatelom Ukrainy. Najwięcej cudzoziemców otrzymuje zatrudnienie w branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Oczywiście zatrudnianie obcokrajowców wymaga od organizacji pogodzenia stylów komunikacyjnych i warunków płacowych, co może okazać się niełatwym zadaniem. Podobnie jest w przypadku zatrudniania pracowników różnych pokoleń. Wielopokoleniowe zespoły to połączenie doświadczenia, wysokich kwalifikacji i wiedzy z energią, zaangażowaniem i młodością. Efektem takiej współpracy mogą być wymierne dla firmy korzyści.

Nowoczesne technologie

HR-Tech to dziedzina, która zaczyna rozwijać się dynamicznie w środowisku HR-owym. Baczna obserwacja najnowszych trendów technologicznych pozwoli firmom lepiej przygotować się do zmian, które są nieuniknione. Nowe technologie zmienią system pracy na wielu stanowiskach, również tych HR-owych. Zachodzące obecnie gwałtowne zmiany w obszarze IT, sprawią że prędzej czy później firmy, chcące utrzymać się na rynku, będą musiały stać się firmami technologicznymi.

Automatyzacja procesów aplikowania czy poszukiwania kandydatów ulegną zmianie – wszystko po to, aby usprawnić i skrócić wieloetapowy proces rekrutacji. Standardem staje się poszukiwanie pracy za pośrednictwem platform online i mobilnych aplikacji. Coraz częściej też będziemy spotykać się z rekrutacjami, które nie wymagają kontaktu na żywo i będą odbywać się wirtualnie.

Prognozuje się, że zawód rekrutera będzie polegał w dużej mierze na zainteresowaniu kandydatów danym projektem, koordynacji procesu selekcji i dopasowaniu kandydata do organizacji. Natomiast za poszukiwanie kandydatów i utworzenie short listy będą odpowiadały systemy algorytmiczne.

Obserwacja trendów i świadoma próba podążania za nimi to zdecydowanie dobry kierunek w rozwoju funkcjonowania organizacji i osiągania lepszych wyników. Część trendów wymaga od działów HR szybkiej reakcji, ale też pewnej elastyczności. Celem niezmiennie jest ulepszanie strategii HR w firmie i pozyskiwanie jak najlepszych talentów z rynku.