Czy studia dobrze przygotowują do kariery?

Mateusz Mrozek: Nie do końca. Na studiach przykłada się bardzo mało wagi do „praktycznej formy nabywania wiedzy teoretycznej”, a praktyki traktuje się jako zło konieczne. Problemem jest przeładowanie programu nauki na studiach, a przez to cierpi strona praktyczna. Ale wina leży po obu stronach. Studenci też w niewielkim stopniu są zainteresowani odbywaniem cennych praktyk – wielu traktuje to jako obowiązek kilkumiesięcznej, darmowej pracy. Nie szukają więc ciekawych propozycji, a raczej sposobu, by dany wymóg programowy zrealizować.

Jakie problemy zgłaszają studenci w kwestii praktyk i stażów?

Praktyki są bezpłatne, nie przygotowują do pracy, a uczelnia nie wspiera studentów.

Skoro studenci znajdują tyle problemów to może warto wprowadzić zmiany, modyfikacje? Czy w ogóle praktyki zawodowe mają jeszcze sens?

Oczywiście, mają, pod warunkiem, że odpowiednio wytłumaczymy obu stronom, po co podejmują taki wysiłek. Uczelnia powinna przekazać studentom, że obowiązek praktyk ma zweryfikować proces kształcenia formalnego w formie praktycznej.

W jaki sposób możemy zmienić tę sytuację?

Jest wiele sposobów. Wystarczy zainicjować dyskusje wprowadzające, zaczynając już na pierwszym roku. Należy wytłumaczyć studentom, że praktyki są pierwszym krokiem do budowania drogi zawodowej, a nie jedynie obowiązkiem, który trzeba zrealizować, aby zaliczyć program. Studenci mają prawo wyboru praktyk, a często nie zdają sobie z tego sprawy, więc biorą to, co znajdą. Potem pojawia się niezadowolenie i rozczarowanie. Zadaniem naszym i uczelni jest przekonanie ich, by nie traktowali praktyk jako zmarnowanego czasu, a jako okazję do zdobycia nowych umiejętności. Wychodząc z takiego założenia, możemy osiągnąć dużo więcej. Wybór praktykodawcy ma ogromne znaczenie.

Dlaczego?

Dlatego, że pracodawcy często poszukują osób z doświadczeniem. A dobre praktyki zwiększają wartość studenta na rynku pracy, są cennym punktem w CV i otwierają wiele ścieżek zawodowych. Czasami są nawet doskonałym startem – niektórzy pracodawcy od razu zatrudniają najlepszych praktykantów i stażystów. Dzięki odpowiednio wybranym stażom i praktykom, studenci mają możliwość zdobycia praktycznego przygotowania do wykonywanego w przyszłości zawodu, zdobycia inspiracji i znajomości na rynku pracy. Ważne, by czerpać z praktyki jak najwięcej. Zapoznać się z organizacją, z jej strukturą i funkcjonowaniem. To zaprocentuje w przyszłości.

Jak do tego problemu podchodzi Parlament Studentów RP?

Wierzymy, że dzięki praktykom możemy zdobyć to, o czym mówiliśmy przed chwilą. W fazie budowy jest nasz portal LepszePraktyki.pl. Chcemy stworzyć miejsce, w którym ukształtuje się współpraca pomiędzy praktykodawcami a studentami szukającymi praktyk i staży. Lepsze Praktyki pozwalają po pierwsze dowiedzieć się, na czym polegają dobre praktyki, potem znaleźć oferty pasujące do naszego obszaru zainteresowań i ostatecznie ocenić kompetencje praktykodawcy, u którego odbywaliśmy program stażowy. Firmy i instytucje mogą natomiast przedstawić swoje propozycje praktyk oraz ubiegać się o specjalny certyfikat potwierdzający ich kompetencje w zakresie prowadzenia praktykantów i stażystów.  Projekt realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Oliwia Siwińska