Home » Branża IT » Przyszłość rynku pracy według Fujitsu
Branża IT

Przyszłość rynku pracy według Fujitsu

Sztuczna inteligencja daje o sobie znać już w wielu obszarach naszego życia. Oddziałuje także na rynek pracy, w tym branżę IT, o czym porozmawialiśmy z przedstawicielką marki Fujitsu – panią Aleksandrą Durzyńską-Prochowską.

Aleksandra Durzyńska-Prochowska

Head of GDC Poland, odpowiedzialna za planowanie i realizację kompleksowych strategii w zakresie dostarczania usług IT oraz optymalizację procesów biznesowych, w szczególności zarządzanie jakością oraz tworzenie centrów delivery excellence
Digital URL

Pani Aleksandro, czym jest rynek pracy przyszłości dla Fujitsu Technology Solutions? Czym się charakteryzuje?

W naszej branży widoczne jest rosnące znaczenie sztucznej inteligencji i rozwiązań o nią opartych. W rezultacie pojawia się wiele zawodów, które będą uczyły, kontrolowały lub badały algorytmy z nią związane. Z jednej strony będzie to prowadziło do zmniejszenia wkładu twórczego człowieka, co widoczne będzie np. u developerów. W efekcie większość procesów IT zostanie zautomatyzowana. Niemniej jednak nadal potrzebny będzie ludzki nadzór nad poprawnością i uczeniem algorytmów zachowań właściwych dla sztucznej inteligencji.

Jakich cech będzie od pracowników wymagał rynek pracy przyszłości, szczególnie w sektorze IT?

Rynek pracy przyszłości będzie wymagał partnerskiej współpracy ze sztuczną inteligencją i związanego z tym reskillingu, czyli zdobywania nowych kompetencji, pozostawania na bieżąco i ciągłego obserwowania, co dzieje się na rynku. Pożądaną cechą będzie także umiejętność efektywnej współpracy – wczesne lata dwutysięczne obfitowały w informatyków indywidualistów. Teraz to się zmienia, a współpraca międzyzespołowa jest niezbędna, szczególnie przy krótkich, AI-owych projektach. Na rynku pracy przyszłości będzie również wymagana duża samodzielność. W Fujitsu już teraz jest to widoczne i jako firma mocno stawiamy na wzmacnianie decyzyjności naszych pracowników.

Co uważa pani za największą zaletę pracy w Fujitsu? Jakie benefity oferuje firma?

Jesteśmy częścią grupy japońskiej, dzięki czemu mamy możliwość korzystania z najnowocześniejszych rozwiązań i patentów. Nasi pracownicy biorą udział w wielu projektach prowadzonych dla Japonii, co pozwala im zetknąć się z kolebką postępu IT XXI wieku. Oferujemy ciągłe szkolenia, szczególnie te związane z cyberbezpieczeństwem. Wszystko, co obecnie jest na topie w świecie IT (rozwiązania cloudowe, wirtualizacje itp.), w Fujitsu jest chlebem powszednim.

Jesteście państwo ogromną firmą technologiczną. W jaki sposób pracownicy Fujitsu dbają o work-life balance?

W naszej organizacji współpracownicy pracują niezależnie – nie tylko oferujemy im hybrydowy model pracy, ale również możliwość wyboru godzin pracy, także w zależności od stref czasowych, co jest dla ludzi bardzo wygodne. Dodatkowo mamy wiele zajęć rozwojowych – warsztaty jogi, nauka niwelowania stresu czy zajęcia z uważności. Wspieramy również finansowo nasze pracownicze drużyny sportowe – mamy między innymi swoje zespoły piłki nożnej i siatkowej. Ważne jest dla nas, żeby adresować potrzeby naszych pracowników dotyczące spotkań mniej formalnych. Nasza organizacja oferuje także możliwość częstego podróżowania. Kładziemy duży nacisk na customer service i bliski kontakt z klientem, dzięki czemu nasi pracownicy mogą poznawać nowe kultury i pracować w wielu krajach na całym świecie.

Jakie wartości wśród pracowników uważa pani za potrzebne w kulturze organizacji?

W Fujitsu dużą wagę przywiązujemy do wzajemnego zaufania, empatii, ciekawości we współpracy międzykulturowej i międzynarodowej oraz transparentności w tym, co robimy. Gdy któryś z naszych pracowników ma trudny okres w swoim życiu, wspieramy go i przykładowo przydzielamy do mniej stresujących projektów. Fujitsu jest olbrzymią technologiczną firmą, jednak czynnik ludzki i humanistyczne podejście do współpracowników są tu najważniejsze.

Kliknij, aby dołączyć do nas!

Next article