Home » Efektywny rozwój » Różnorodność jako jeden z kluczowych elementów globalnej strategii
Efektywny rozwój

Różnorodność jako jeden z kluczowych elementów globalnej strategii

Monika Duda

Dyrektor zarządzającą DHL Supply Chain Polska

Agata Wydmańska

Head of Marketing&Communication CEE w DHL Supply Chain

Różnorodność jest jednym z kluczowych elementów globalnej strategii, której realizację do 2025 roku zapowiedziała Grupa Deutsche Post DHL, w tym będący jej częścią polski oddział DHL Supply Chain. Firma, która zatrudnia w Polsce ponad 7 tysięcy osób, z czego ponad połowę stanowią kobiety, za sprawą swojego podejścia, codziennych praktyk oraz projektów dedykowanych kobietom i dziewczynkom, chce dawać przykład innym.

DHL Supply Chain dba o takie środowisko pracy, w którym różnorodność jest wartością, a różnice pomiędzy pracownikami są źródłem inspiracji i motorem napędowym rozwoju. Firma skupia się na zarządzaniu, w którym płeć nie jest ani kryterium wyboru pracownika, ani decyzji związanych z promocjami.

– Połowę naszych pracowników stanowią kobiety. To świetne specjalistki, które spełniają się, awansują i odnoszą sukcesy we wszystkich działach firmy. Zależy nam, żeby i kobiety, i mężczyźni czuli się w DHL Supply Chain dobrze, każdego dnia mieli takie same możliwości realizowania się w pracy i byli ocenieni za to, jakie kompetencje posiadają i jak wykonują swoją pracę, a nie za to jakiej są płci – mówi Monika Duda, która od dwóch lat pełni funkcję dyrektor zarządzającej, będąc jednocześnie pierwszą kobietą w strukturze DHL Supply Chain w Polsce, która objęła tak wysokie stanowisko kierownicze.

– Gorąco wierzymy w siłę kobiet i chcemy wspierać je w rozwoju zawodowym i prywatnym. Niestety bardzo często kobiety same pozbawiają się szans na budowanie swojej kariery, gdyż same nie wierzą w siebie, mają niskie poczucie wartości i podważają swoje kompetencje. Nie zgadzamy się z tym, staramy wspierać je na każdym etapie kariery, umożliwiając rozwój, naukę, pokazując możliwości jakie daje praca w naszej firmie. Za sprawą wewnętrznych programów, warsztatów, szkoleń, projektów rozwojowych, networkingowych oraz mentoringowych pomagamy kobietom budować umiejętności zawodowe i rozwijać kompetencje tak, aby czuły, że mają realny wpływ na swoją przyszłość. Wierzymy, że tylko różnorodne, zaangażowane zespoły, wnoszące do zespołu różne doświadczenia, wynikające z miejsca pochodzenia, płci, narodowości, wieku itd. mogą odnosić sukces. Takie zespoły chcemy w DHL Supply Chain – zespoły, w który każdy czuje się akceptowany i doceniani i dzięki temu może się realizować w pełni swój potencjał – mówi Agata Wydmańska, Head of Marekting&Comms CEE w DHL Supply Chain.

Next article