Skip to main content
Home » Biuro karier » Czy planowanie kariery ma jeszcze sens?
Biuro karier

Czy planowanie kariery ma jeszcze sens?

kariery
kariery

Niemal na każdym spotkaniu rekrutacyjnym pada pytanie: „Gdzie widzi się Pan/Pani za 5 lat?” – większość ludzi ma problemy z odpowiedzią na to pytanie. Słusznie, bo w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym ciężko powiedzieć, gdzie przyjdzie nam pracować za kilka lat, ale czy bez planowania uda nam się odnieść zawodowy sukces?

Paweł Knieć

Consultant w firmie doradztwa personalnego HRK S.A.

Z mojego doświadczenia wynika, że obecnie na rynku pracy przeważają kandydaci, którzy myśląc o karierze nie wybiegają daleko w przyszłość. Rozpoznanie swoich celów zawodowych nie jest łatwym zadaniem, a niekiedy może wręcz okazać się wyzwaniem. W czasach szybkich zmian gospodarczych, intensywnego rozwoju nowych technologii i wysokiego poziomu konkurencyjności na rynku pracy, niezwykle trudno przewidzieć, w jakim punkcie zawodowym będziemy za kilka lat. Po co więc planować karierę? Może lepiej skoncentrować się po prostu na jak najlepszym wykonywaniu swoich obowiązków?

Nie do końca. Jeżeli jesteś młodą osobą przemyślenie tego, co chcesz robić w życiu zawodowym, pozwoli uniknąć wielu błędów i rozczarowania. Należy wziąć pod uwagę zarówno swoje mocne, jak i słabe strony, zainteresowania oraz posiadane kompetencje, które ułatwią wykonywanie pewnych czynności czy zadań. Również należy pamiętać, że samo obranie ścieżki kariery nie wystarczy – należy nieustannie rozwijać swoje umiejętności, śledzić rynek pracy, branżę, w której pracujemy, oraz być na tyle elastycznym, by móc się dostosować do potrzeb pracodawców. Jak pokazuje nasze doświadczenie niemal co trzeci pracownik nie podejmuje działań mających na celu rozwój zawodowy – niestety, ale takie działanie może powodować spowolnienie rozwoju kariery oraz obniżenie satysfakcji z pracy. Wśród osób, które zadeklarowały, że rozwijają swoje kompetencje, większość regularnie uczęszcza na naukę jednego języka obcego, sporadycznie bierze udział w konferencjach i warsztatach związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy.

Uwaga na pułapki

Mierzmy siły na zamiary i zastanówmy się, czy obrane przez nas cele są realne. Czynników, które mogą wpłynąć na niepowodzenie planu jest wiele i nie na wszystkie mamy wpływ. Jedne mogą być związane z różnorodnymi zmianami zachodzącymi w otaczającym nas świecie, inne zaś będą dotyczyć zmian związanych z naszym rozwojem na różnych etapach życia. Dlatego w planach zawodowych tak ważne jest wykorzystywanie nadarzających się okazji.

Większość pułapek związanych z planowaniem ścieżki kariery dotyczy też niewłaściwego wyobrażania sobie idealnej pozycji zawodowej. Czasami zdarza się, że brakuje nam motywacji, aby przechodzić kolejne etapy zawodowe i w rezultacie osiągnąć cel. Najlepiej więc zebrać niezbędne informacje na temat zawodu, bądź specjalizacji i być przygotowanym, że efekt ostateczny może nie być dla nas najbardziej zadowalający. W takiej sytuacji warto mieć plan B i jeżeli jedna droga jest niewłaściwa, to podążać kolejną.

W ślepy róg może nas również zaprowadzić ślepe zapatrzenie tylko w jedną stronę, którą w danym momencie postrzegamy, jako interesującą z pozycji zawodowej. Rozpoczynając pracę, często w początkowym okresie, jesteśmy tak zafascynowani, zarówno organizacją, jak i otaczającymi nas ludźmi, że nie potrafimy dostrzec innych, być może potencjalnie lepszych ścieżek oraz szans do dalszego rozwoju.

Często gubią nas pieniądze. Wygrywają one z komfortem pracy i zadowoleniem z wykonywanych obowiązków. Perspektywa wysokich zarobków może być powodem do odrzucania odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej, którą zaplanowaliśmy we wcześniejszym okresie. Trzeba zatem pamiętać, że pomimo ogromnego znaczenia wynagrodzenia, nie jest ono na tyle istotne, by wpłynąć na rozwój i nasze spełnienie zawodowe.

Remedium

Obecnie nie można mieć tylko jednego planu na przyszłość. Trzeba założyć kilka opcji, na wypadek niepowodzenia. Młode pokolenia, które właśnie podejmują pierwszą pracę, w trakcie całej kariery zawodowej będą musiały nawet siedmiokrotnie zmieniać profil swojej działalności! Aby więc te zmiany nie były dla nikogo zaskoczeniem, warto wcześniej przemyśleć różne alternatywy rozwoju kariery i dążyć do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Next article