inżynier
Staże i praktyki
Na rynku pracy brakuje inżynierów
Wysokie wynagrodzenia i perspektywy rozwoju.