Olga Legosz
Staże i praktyki
Czy warto, aby młodzi ludzie za wszelką cenę zdobywali wyższe wykształcenie?
Aby w przyszłości zajmować co najmniej stanowiska specjalistów w korporacjach?