Skip to main content
Home » Staże i praktyki » Budowanie zmotywowanego zespołu
Staże i praktyki

Budowanie zmotywowanego zespołu

zespołu
zespołu

Jakie są skuteczne sposoby motywowania zespołu?

Izabela Kielczyk

Psycholog biznesu, mentor, terapeuta ludzi biznesu

W każdej branży i firmie niezależnie od jej wielkości i specyfiki, to ludzie są wartością nadrzędną, bo stanowią najcenniejsze aktywa przedsiębiorstwa. A wspaniale rezultaty osiągają jedynie ludzie dobrze zamotywani i zaangażowani w swoją pracę. Styl motywowania zależy, przede wszystkim, od szefa, jego stylu zarządzania i predyspozycji osobowościowych. Na tym chciałabym się skupić w tym artykule.

Rola szefa w motywowaniu

Rola szefa w motywowaniu odgrywa zasadnicze znaczenia. Skuteczny szef to taki szef, który stymuluje, a nie zmusza, pracowników do wykonywania określonych zadań. Szef zespołu to lider, a bycie liderem oznacza inspirowanie i motywowanie ludzi.

Przełożony, który sam nie jest zmotywowany, raczej nie zdopinguje do wysiłku zespołu. Dlaczego? Bo „przykład idzie z góry”. Warto pamiętać, że pracownicy działają na zasadzie „lustra”, to znaczy odzwierciedlają zachowanie szefa. Przeanalizujmy poszczególne przymioty szefa, które są niezbędne w procesie budowania zmotywowanego i efektywnie działającego zespołu.

Doceń swoje zespoły

Szef, który tak dobiera zadania, by odpowiadały one umiejętnościami, zdolnościami i wiedzą poszczególnych członków zespołu, efektywnie motywuje cały zespół. Umacnia poczucie pracy zespołowej i jednocześnie podkreśla wartość zespołu jako całości. Menadżer pomagając pracownikom w znajdywaniu przyczyn ich niepowodzeń, zachęca ludzi do samodoskonalenia. Takie postępowanie, zachęca do podnoszenia umiejętności i rozwijania nowych zdolności wśród pracowników.

Techniki motywacji dostosowuj do indywidualnych potrzeb

Zindywidualizowane podejście do systemu motywacyjnego, daje wysokie rezultaty. Warto zatem poświęcić czas na poznanie indywidualnych potrzeb pracowników, by zyskać skuteczne sposoby ich motywowania. Właściwe określenie potrzeb to punkt wyjścia w opracowaniu skutecznego systemu motywacyjnego. Indywidualny system motywacyjny spostrzegany jest przez zespół, jako docenienie ze strony przełożonego i wskazuje na czynne zaangażowanie menadżerów w sprawy zespołu.

Motywuj celem

Pracownicy chcą znać sens i cel swojej pracy. Po zaspokojeniu podstawowych potrzeb (pensja, warunki pracy) pracownicy chcą się w pracy realizować psychicznie i społecznie to znaczy: rozwijać swoje umiejętność, osiągać sukcesy, mieć możliwość awansu itd. Te potrzeby samorealizacji pracowników są niezbędne w efektywnym motywowaniu. Przełożony, który informuje, jaki jest cel działania, zdobędzie zaangażowanie i w pełni będzie mógł wykorzystać zasoby zespołu.

Motywuj stawiając wysokie, realne cele

Cel musi być jasno określony, realny, mierzalny i ambitny, jeśli ma być skutecznym motywatorem. Ludzie lubią trudne cele, a dla wielu z nich postawienie zbyt łatwego celu nie rodzi motywacji, wręcz demotywuje i zniechęca do dalszego działania. Pracownik powinien mieć poczucie, że wyznaczony cel jest możliwy przez niego do osiągnięcia, ale jednocześnie dający wyzwanie.

Ustal wspólny cel dla zespołu

Czynny udział całego zespołu w ustalaniu wspólnego celu przynosi dużo korzyści dla całej firmy. Za wspólnie ustalony cel pracownik czuje się współodpowiedzialny, staje się współautorem i jest bardziej zaangażowany w jego realizację. Kiedy cały zespół czuje się współodpowiedzialny za cel, wzrasta poczucie satysfakcji i wspólnej motywacji.

Next article