Skip to main content
Home » Biuro karier » Jak zadbać o pracownika?
biuro karier

Jak zadbać o pracownika?

pracownik
pracownik

Jak wpłynąć pozytywnie na zaangażowanie pracowników?

Katarzyna Konieczna

Senior HR Auditor, Top Employers Institute

Co z perspektywy osoby szukającej pracy oznacza, że pracodawca posiada certyfikat Top Employer?

Tytuł Top Employer otrzymują tylko firmy, które pozytywnie przejdą szczegółowe badanie i proces weryfikacji strategii i praktyk HR. Program pomaga nie tylko porównywać zasady i praktyki HR, a tym samym kompleksowość oferty dla kandydatów, ale jednocześnie wzmacnia markę, co pozwala tym organizacjom być pracodawcą z wyboru. Dla kandydatów oznacza to, że aplikując do Top Employers, ubiegają się o pracę u pracodawcy, który wierzy, że to ludzie tworzą organizację.

Jak wyglądają i czym charakteryzują się dobre praktyki HR u czołowych pracodawców na rynku?

Jednym z głównych priorytetów w nowym świecie pracy jest zadbanie o dobre samopoczucie pracowników poprzez stworzenie kultury współpracy i zaufania. Transparentność procesów, dobra komunikacja, częste przekazywanie sobie informacji zwrotnych pomagają taką kulturę tworzyć. W wielu organizacjach powstały programy wspierające w zakresie zdrowia, w tym szczególnie w zakresie zdrowia psychicznego. Programy doskonalące kompetencje, transparentny system zarządzania wynikami, przełożenie wartości na konkretne zachowania, które podlegają ocenie, działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, to tylko część praktyk stosowanych przez Top Employers.

Jak zadbać o dobry candidate experience już w procesie rekrutacji?

Po pierwsze – nie utrudniać. Niska jakość i brak prostoty narzędzi rekrutacyjnych może kandydata skutecznie zniechęcić już na samym początku procesu. Przykładem może być tutaj skomplikowany formularz aplikacyjny. Niebagatelne znaczenie ma również bieżące informowanie kandydata o etapach i wynikach procesu rekrutacji, a także o powodach odrzucenia. I wreszcie ogłoszenie o pracę – im więcej konkretów tym lepiej, nawet z podaniem nazwiska rekrutera. Aby przekaz był skuteczny powinien wywoływać określone emocje, które są świetnym motywatorem do działania. Im więcej pozytywnych emocji wywołanych np. ciekawą formą przedstawienia historii firmy w postaci bloga, vloga czy Stories na Instagramie, tym lepszy candidate expierience.

Jakie problemy w firmie może rozwiązać dobrze działający employer branding?

Dobrze zaprojektowane działania Employer Branding budują wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Dzięki temu organizacja ma zapewniony dostęp do kandydatów o wysokich kwalifikacjach i skuteczniej prowadzi procesy rekrutacyjne. Przemyślana strategia EB z uwzględnieniem obecnych na ryku pracy trendów przyczynia się do obniżenia poziomu rotacji pracowników, wzrostu zaangażowania pracowników, obniżeniu liczby negatywnych opinii w mediach społecznościowych.

Next article