Skip to main content
Home » Biuro karier » Student na rynku pracy – start nie musi być trudny
biuro karier

Student na rynku pracy – start nie musi być trudny

student
student

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej skutecznie wspiera studentów i absolwentów, ułatwiając im rozpoczęcie kariery zawodowej. Co ciekawe, oferta tej instytucji jest atrakcyjna również dla pracodawców.

Ewa Kluczek-Woźniak

Coach PCC ICF, psycholog, doradca kariery, Biuro Karier Politechniki Warszawskiej

Jaką rolę pełni Biuro Karier Politechniki Warszawskiej (BK PW) w ukierunkowaniu absolwentów i studentów przed wejściem na rynek pracy?

W Biurze Karier przede wszystkim stawiamy na indywidualne podejście do każdego studenta, oparte na analizie potrzeb danej osoby. Procesy rozwojowe prowadzone są przez certyfikowanych coachów, psycholog i doradców kariery. Na co dzień wykorzystujemy w pracy narzędzia do diagnozy talentów – oferujemy np. badanie stylów myślenia FRIS® oraz możliwość skorzystania z narzędzia Insightful Profiler™ (iP121), które nawiązuje do koncepcji psychologii osobowości. Zależy nam na tym, by przed wejściem na rynek pracy studenci mieli świadomość, jakie są ich mocne strony, co ich wyróżnia na tle innych osób, a także jakie role mogą realizować w zespołach. Ponadto w BK PW stawiamy na uczenie się i rozwijanie kompetencji przez doświadczenie, dlatego też organizujemy warsztaty – ich tematy są przeróżne: od sposobów motywowania do działania, przez radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, po budowanie profilu w serwisach rekrutacyjnych. Poza tym realizujemy program mentoringowy oparty na relacji mistrz-uczeń, który pomaga rozwijać kompetencje osobiste i zawodowe.

Julita Mucha

Employer Branding Coordinator, Biuro Karier Politechniki Warszawskiej

Jakie znaczenie ma proces łączenia pracodawców ze studentami jeszcze w trakcie studiów?

W Biurze Karier Politechniki Warszawskiej staramy się być partnerem dla studentów, absolwentów i pracodawców. Tworzymy zespół, który dba nie tylko o przepływ informacji między stronami, ale przede wszystkim o wzajemne zrozumienie potrzeb.

Ze strony studentów i absolwentów widzimy potrzebę doświadczania w praktyce wiedzy, którą zdobywają na studiach, dlatego też współpracujemy z firmami i instytucjami, które im to umożliwiają.

Z kolei dzięki innowacyjnym projektom pracodawcy mogą przyjąć rolę ekspertów, którzy pokazują studentom różne ścieżki kariery, a ponadto mogą budować obraz unikatowego miejsca pracy. Co ważne, pracodawcy wysoko oceniają kandydatów Politechniki Warszawskiej i coraz częściej są w stanie dopasować proponowany im czas pracy do czasu potrzebnego na realizację studiów, co tym samym umożliwia współpracę już na etapie nauki. Studenci mają coraz większą świadomość potrzeby zdobywania doświadczeń zawodowych już w trakcie studiów, szukają takich możliwości. Stąd adekwatna reakcja pracodawców i stale rosnąca na naszej platformie rekrutacyjnej Career Center liczba ofert rekrutacyjnych dotyczących prac projektowych, zleconych, umożliwiających pracę hybrydową.

Aby ułatwić łączenie zainteresowanych stron, organizujemy m.in. Business Networking Day, Program Mentoringowy, job shadowing, wizyty studyjne, czyli dni otwarte w siedzibach firm, webinary, warsztaty oraz symulacje rozmów kwalifikacyjnych. Widzimy, że bezpośredni kontakt z pracodawcami ułatwia studentom rozpoczęcie kariery zawodowej, dlatego też staramy się, by nasze projekty go umożliwiały. W efekcie w zeszłym roku kalendarzowym liczba firm i instytucji zaangażowanych w organizację różnych wydarzeń skierowanych do studentów PW wzrosła dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim. Dodam, że taką efektywność osiąga się poprzez profesjonalne projektowanie i planowanie działań employer brandingowych skierowanych do studentów Politechniki Warszawskiej, co skutkuje tym, że np. we współorganizowanych przez nas na PW targach pracy w 2021 r. wzięło udział ponad 5 tys. studentów z naszej uczelni.

Next article