Skip to main content
Home » Efektywny rozwój » Jaką masz szansę na sukces zawodowy?
efektywny rozwój

Jaką masz szansę na sukces zawodowy?

Grażyna Białopiotrowicz
Grażyna Białopiotrowicz

Grażyna Białopiotrowicz

Trener biznesu i rozwoju osobistego. Ekspert w budowaniu marki osobistej w biznesie i polityce. Doradca osobisty osób publicznych. Autorka wielu publikacji i książek. Zaprasza na www.grazynabialopiotrowicz.pl.

Sukces jest synonimem szczęścia, spełnienia i dostatku. Dążąc do niego, stawiamy przed sobą cele, podejmujemy wyzwania, które niektórzy osiągną, a inni nie. Dlaczego?

Henry Ford mówił: Jeżeli sądzisz, że potrafisz to masz rację. Jeśli sądzisz, że nie potrafisz – również masz rację. Oznacza to, że na ścieżkę kariery ogromny wpływ ma zbiór naszych myśli i przekonań, czyli nieuświadomionych strategii poznawczych. Mózg realizuje te strategie nawykowo, czyli sami siebie nieświadomie prowadzimy do sukcesu lub do porażki.

Sprzyjające warunki, układy, znajomości, ciężka praca ponad siły, pieniądze mogą pomóc w karierze, mogą dawać lepszy start, lecz sukcesu i powodzenia absolutnie nie gwarantują. Można nie mieć żadnych znajomości, pochodzić z małego miasteczka, wychować się w ubogiej rodzinie, mieć traumatyczne dzieciństwo i odnieść sukces. Dlaczego tak jest?

Sukces znanych ludzi ma wspólny mianownik, którym jest mentalność, czyli sposób myślenia i pojmowania świata. Na mentalność składają się myśli, przekonania o sobie, o świecie, o pracy, ludziach, sensie życia itd. Modelują je rodzice, nauczyciele, znajomi, ważne dla nas osoby. Z czasem tworzymy własne przekonania, wskutek doświadczeń i przeżyć, które wpływają na nasze wybory. Niektóre z naszych przekonań uskrzydlają nas a inne ograniczają, prowadząc w stronę porażki. Wtedy nawet w sprzyjających warunkach możemy sabotować swój sukces.

Przekonania na temat tego, czy i w jakim stopniu wpływamy na swoje życie, określa się mianem poczucia własnej skuteczności.

Niskie poczucie własnej skuteczności prezentują osoby, które uważają, że sukces zawodowy, życiowy jest zdeterminowany czynnikami zewnętrznymi, takimi jak rodzina, miejsce urodzenia, znajomości, układy, posiadany majątek itp. Osoby z taką postawą mają poczucie znikomego lub wręcz żadnego wpływu na swoje życie. Często bezskutecznie poszukują zatrudnienia, upatrując źródło swoich kłopotów w wysokiej stopie bezrobocia lub w tym, że nikt im pracy nie chce dać i nic już zrobić się nie da, zaś odpowiedzialność za tę sytuację przekładają na innych lub przyczyny obiektywne. Taką postawę charakteryzuje bierność połączona z poczuciem krzywdy.

Ludzie z wysokim poczuciem własnej skuteczności przejawiają postawę wzmożonej aktywności, są przekonani o tym, że sami decydują o tym, gdzie pracują, ile zarabiają, z kim i gdzie mieszkają – dzięki czemu są bardziej zadowoleni z życia, często towarzyszy im poczucie szczęścia i spełnienia. Mają wysoką samoświadomość w zakresie planowania kariery, wynikającej z potrzeby rozwoju i doskonalenia się. Czują się odpowiedzialni za swoje decyzje i swoje życie. Dla nich wykonywana praca to często pasja, dająca poczucie spełnienia zawodowego i radości, oraz przyjazne relacje z ludźmi.

Osoby o wysokim poczuciu własnej skuteczności są bardzo dobrymi menedżerami, świetnie spisują się na kierowniczych stanowiskach, dobrze zarządzają firmą, często prowadzą własną działalność.

Chcąc zmierzać do sukcesu, przejmij kontrolę nad swoim życiem, decyzje podejmuj samodzielnie, zgodnie z tym, co czujesz, czego pragniesz i co jest dla ciebie ważne. Zmierzaj do wypracowania w sobie wysokiego poczucia własnej skuteczności, bo to, co dzieje się w twoim życiu zależy od ciebie, jest skutkiem twoich decyzji. Od dziś weź sprawy w swoje ręce. Zweryfikuj swoje przekonania, dokonaj zmiany tak, aby ci służyły, by prowadziły ciebie tam, dokąd chcesz dojść.

Next article