Skip to main content
Home » Efektywny rozwój » Zwiększenie reprezentacji kobiet na rynku pracy
efektywny rozwój

Zwiększenie reprezentacji kobiet na rynku pracy

kobiet
kobiet

Dorota Czekaj

Prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, założycielka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i funduszu VC Black Swan

Udział kobiet w biznesie i obecność na stanowiskach zarządczych w firmach rośnie, ale wciąż daleko mu do poziomu zaangażowania mężczyzn. Kobietom powierza się mniej odpowiedzialne zadania, proponuje niższe stanowiska, myśląc stereotypowo, że sobie nie poradzą lub że skoro mają na głowie dom, będą mniej zaangażowane w pracę.

Dostają też niższe wynagrodzenie za tę samą pracę. Według ostatnich danych McKinsey & Company w Polsce kobiety stanowią ponad połowę populacji i aż 66 proc. wśród osób kończących studia wyższe. Jednak mają niższy udział w rynku pracy i nieproporcjonalnie mniej zarabiają. Luka płacowa według raportu World Economic Forum „Global Gender Gap Report 2022” wynosi w UE 14,1 proc., a w Polsce 8,7 proc., choć w niektórych branżach jest nawet ponad dwukrotnie wyższa. Szansą na jej szybkie wyrównanie może być projekt unijnej dyrektywy dotyczący większej transparentności w wynagrodzeniach.

Warto zauważyć też, że my, kobiety, mamy pewne utrwalane przekonania, które determinują nasze życie zawodowe. Po pierwsze, Polki wciąż za mało wierzą w siebie i nawet na kierowniczych stanowiskach postrzegają swoje osiągnięcia jako przeciętne, co bardzo odróżnia je od mężczyzn w tym aspekcie. Kolejną barierą na drodze do awansu jest trudność w godzeniu wymagających ról społecznych – w większości to właśnie kobiety poza pracą biorą na siebie znaczną część obowiązków domowych. Przykrym faktem pozostaje też brak wsparcia i solidarności wśród kobiet w ramach organizacji zawodowych.

Widząc te ograniczenia i trudności, jako Sieć Przedsiębiorczych Kobiet już od 9 lat staramy się wzmacniać kobiety na drodze ich kariery zawodowej, promując dobre praktyki, jakimi są wzajemna pomoc i wsparcie, szczególnie poprzez kobiecy mentoring, inspirowanie i dawanie wartościowych przykładów, zarówno w organizacjach, jak i we własnym biznesie.

Z programu Mama Warszawianka, realizowanego z miastem st. Warszawa, dowiedzieliśmy się, że aż 53,7 proc. kobiet uważa, że macierzyństwo utrudnia rozwój zawodowy. Mimo że urlop rodzicielski można dzielić, w pierwszych 4 miesiącach 2020 roku zdecydowało się na to jedynie 0,8 proc. mężczyzn (PAP). Swoje dołożyła też pandemia, bo przez naukę i pracę zdalną wiele kobiet ma jeszcze większy problem z połączeniem obowiązków zawodowych z domowymi. Panie wskazują też na brak lokalnych programów aktywizacji zawodowej i takiegoż wsparcia.

Dlatego uczymy budowania sieci kontaktów, dajemy możliwość rozmowy z przedsiębiorczyniami, którym już się udało. Tu szczególną rolę odgrywają programy, gdzie doświadczone bizneswomen chętnie zostają mentorkami. Jego uczestniczki przechodzą zawodową metamorfozę: przychodzą do nas pełne obaw o swój pomysł na biznes, a po pół roku trudno je rozpoznać, gdy z dumą przedstawiają swoje przedsięwzięcia na gali finałowej. Zapraszamy je też do udziału w sesjach „Be The Change”, aby ich historia usłyszana była szerzej.

„Otrzymałam ogrom wiedzy, którą wdrażam od samego początku, a także niesamowite wsparcie na każdym kroku, za co jestem bardzo wdzięczna. Największą wartością dla mnie w całym programie była współpraca z mentorką” – mówi jedna z uczestniczek programu Agnieszka Kotlonek-Wójcik. Widzę, że jako kobiety jesteśmy wielowątkowe i wielozadaniowe. Potrafimy łączyć różne role, świetnie się organizować. Natomiast wiedzę i umiejętności można zdobyć i rozwijać, także z nami.

Next article