Skip to main content
Home » Biuro karier » Employer Branding, czyli pracodawca z wyboru
Biuro karier

Employer Branding, czyli pracodawca z wyboru

banefity-pracownik
banefity-pracownik

Czy kryzys to czas na myślenie o Employer Brandingu? Czy wystarczy przeprowadzić jedną, nawet skuteczną kampanię rekrutacyjną, opowiedzieć w mediach społecznościowych o ostatnio wdrożonych benefitach, aby móc mówić o skutecznym EB? Otóż nie, właśnie teraz, w czasach kryzysu organizacje szczególnie powinny dbać o opinie kandydatów do pracy, a z drugiej strony o dobre samopoczucie i komfort pracowników.

Dorota Łubek

Regional Manager Poland & Eastern Europe

Katarzyna Konieczna

Senior HR Auditor, Top Employers Institute

Marka pracodawcy to wizerunek, reputacja, kontrolowanie, wzmacnianie czy wreszcie zmiana postrzegania firmy jako pracodawcy. Na markę pracodawcy składa się wiele czynników począwszy od EVP (Employee Value Proposition) przez kulturę organizacyjną, sposób zarządzania pracownikami, kończąc na marce handlowej. Praktyka ta wymaga określenia celów marki pracodawcy i sposobu, w jaki są one przekazywane wszystkim grupom pracowników.

Pandemia weryfikuje dotychczasowe działania w zakresie kształtowania marki pracodawcy. 64 proc. certyfikowanych organizacji Top Employers w Polsce (o 2 proc. więcej niż rok temu) dokonuje oceny odziaływania i efektywności marki pracodawcy. 73 proc. Top Employers (o 6 proc. więcej niż w roku ubiegłym) systematycznie ocenia swoją reputację jako pracodawcy za pomocą rankingów, programów EB, czy poddając swoje praktyki różnym badaniom i ocenom.

„Osobowość” organizacji jest najbardziej widoczna dzięki jej działaniom marketingowym, zarówno online, jak i offline. W czasie pandemii Top Employers kładą duży nacisk na dbanie zarówno o kandydatów, pracowników, jak i całe społeczeństwo. Niektórzy zwiększyli swoją aktywność w zakresie działań CSR, przekazując darowizny pieniężne i niepieniężne, finansując badania i aktywnie angażując pracowników w tworzenie wspólnego celu. Inni zwrócili się do wewnątrz organizacji i skupili się na dbaniu o swoich pracowników, co jest podstawowym priorytetem dla certyfikowanych Top Employers niezależnie od czasu pandemii.

Aby zrozumieć potrzeby swoich pracowników Top Employers wsłuchują się uważnie w głos swoich pracowników. Ankiety typu „puls”, barometry nastroju, internetowe grupy fokusowe, nieformalne rozmowy na linii menedżer – pracownik stały się nieodzownym źródłem pozyskiwania informacji o obawach i bieżących potrzebach pracowników.

Podczas pandemii Top Employers rozszerzyli swoje inicjatywy dotyczące dobrego samopoczucia pracowników. W wielu organizacjach powstały programy wspierające w zakresie zdrowia, w tym szczególnie w zakresie zdrowia psychicznego. Dzięki tym programom pracownicy oraz członkowie ich rodzin mają stałą możliwość (offline i online) konsultacji z psychologiem czy psychiatrą. Dużą popularnością cieszą się warsztaty jak godzić życie osobiste z zawodowym, jak efektywnie odpoczywać, czy jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

Aby sprostać nowym wymaganiom i wyzwaniom w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracodawcy proponują elastyczne godziny pracy, unikanie pracy w godzinach nadliczbowych, szanowanie czasu wolnego urlopu.

Top Employers dbając o swoją markę kładą nacisk na informowanie o swojej ofercie, podejmowanych działaniach. Angażują do tego także swoich pracowników, którzy stają się ambasadorami marki zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Doświadczenia pracowników, referencje i informacje zwrotne służą do promowania i budowania marki pracodawcy zarówno w tradycyjnych mediach, jak i social mediach.

Next article