Skip to main content
Home » Biuro karier » Jak zostać Top Employer?
biuro karier

Jak zostać Top Employer?

top
top

Katarzyna Konieczna

Senior HR Auditor w Top Employers Poland

Rynek certyfikatów oraz organizacji przyznających wyróżnienia dla pracodawców wciąż rośnie. Jak wiele certyfikacji, tak też wiele metod badawczych, poczynając od publikacji najlepszych praktyk, przez badania zaangażowania czy satysfakcji pracowników, aż po szczegółowy audyt obszarów zarządzania personelem. W czasach, w których pozyskanie i zatrzymanie talentów jest głównym wyzwaniem firm, posiadanie certyfikatu potwierdzającego bycie pracodawcą z wyboru staje się coraz bardziej niezbędne.

Top Employers Institute

Założony w 1991 roku Top Employers Institute początkowo inspirował pracodawców publikacjami prezentującymi najlepsze organizacje oraz ich unikatowe praktyki związane z zarządzaniem ludźmi. W 2005 roku wprowadził rozpoznawalny na całym świecie znak certyfikacji oraz roczny cykl badania według własnej metodologii badawczej. Dziś Top Employers Institute jest globalnym autorytetem w dziedzinie certyfikacji praktyk HRM. Już ponad 1800 organizacji w 120 krajach przystąpiło do badania, zaś ponad 8 milionów ludzi pracuje w najlepszych firmach będących Top Employers na całym świecie. W Polsce badanie realizowane jest od 14 lat. Ostatnia edycja programu TE2022 wyłoniła 73 laureatów – liderów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

Metodologia badania

Dzięki własnej metodologii – jednolitej na całym świecie – organizacje biorące udział w programie mogą być obiektywnie ocenione pod kątem prowadzonej polityki personalnej oraz uzyskać obiektywny banchmark. Top Employers Institute dokonuje oceny wszystkich etapów cyklu życia pracownika w firmie, począwszy od rekrutacji, on-boardingu, możliwości rozwoju i sukcesji przez zarządzanie wynikami, programy doceniania, po wartości i cele, networking, EVP, zrównoważony rozwój, well-being czy różnorodność. Ponadto ważne jest też to, w jaki sposób organizacja dba o budowanie zaangażowania pracowników, w jaki sposób zbiera informacje zwrotne od pracowników oraz informuje ich o zmianach. Niemal co roku metodologia jest poddawana ocenie przez niezależnych ekspertów i dostosowywana do zmieniających się warunków.

Etapy badania Top Employer

Aby uzyskać certyfikat Top Employer należy przejść przez czteroetapowy program oraz spełnić globalne standardy zarządzania kapitałem ludzkim. Wszystkie etapy programu zarządzane są według ściśle znormalizowanego procesu.

Service kick-off. Pierwszym krokiem jest seminarium powitalne, które odbywa się na początku programu i którego celem jest przedstawienie poszczególnych etapów Procesu Certyfikacji.

Kwestionariusz najlepszych praktyk HR. Następnie uczestnicy otrzymują dostęp do kwestionariusza, który składa się z 6 domen, 20 tematów i około 300 pytań.

Walidacja. Wszystkie odpowiedzi i dokumenty podlegają ocenie dokonywanej przez audytora HR, a następnie weryfikowane podczas kilkugodzinnej sesji walidacyjnej.

Certyfikacja. Zespół międzynarodowych audytorów dokonuje ostatecznego przeglądu i sprawdza, czy organizacja osiągnęła wymagany próg 60 proc. wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Następnie Top Employers Institute przechodzi szczegółowy audyt wewnętrzny wykonywany przez niezależną firmę konsultingową. Pod koniec roku organizacje otrzymują informację o statusie certyfikacji, którą mogą komunikować po oficjalnej uroczystości, która ma miejsce w styczniu kolejnego roku.

Czy warto?

Dzięki uzyskaniu certyfikatu Top Employers uczestnicy mogą doskonalić swoje strategie i praktyki HR, porównując się z globalnym standardem najlepszych praktyk HR i innymi certyfikowanymi firmami. Nasi międzynarodowi klienci, firmy, które uczestniczą w wielu krajach i regionach, mają możliwość przeprowadzić wewnętrzne testy porównawcze i dostosować swoje praktyki we wszystkich lokalizacjach. Ponadto rozpoznawalny na całym świecie znak certyfikacji umożliwia organizacjom wzmocnienie marki pracodawcy. I wreszcie, certyfikowani pracodawcy tworząc globalną społeczność Top Employers mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz uczestniczenia w wielu wydarzeniach online i offline.

Next article