Skip to main content
Home » Biuro karier » Pandemia jako motor napędowy nieuniknionych zmian na rynku pracy?
Biuro karier

Pandemia jako motor napędowy nieuniknionych zmian na rynku pracy?

rynek pracy praca zdalna
rynek pracy praca zdalna

Maja Gojtowska

Autorka popularnego bloga gojtowska.com

Wielu może uważać, że rok 2020 i rozwijająca się pandemia COVID-19 wysunęła na pierwszy plan wiele niezauważanych dotąd zjawisk i trendów. Z mojej perspektywy, trwający kryzys po prostu znacząco przyspieszył wiele zmian, o których mniej lub bardziej odważnie mówiło się w branży HR-owej od lat.

Pierwszym z nich jest oczywiście popularyzacja pracy zdalnej i hybrydowej. Jeszcze dwa lata temu była ona towarem dla wybranych. Dziś najwięksi giganci – Twitter, Microsoft, Dropbox czy Shopify deklarują wprowadzenie jej na stałe. Inni, coraz odważniej przygotowują się do funkcjonowania w modelu hybrydowym. A to przekłada się na wiele aspektów działania pracodawcy. Po pierwsze, to ogromne oszczędności – potencjalny najem mniejszej powierzchni, niższe koszty zapewnienia dostępu do biura i jego utrzymania. Po drugie – to nowa perspektywa dla rekrutacji – w pozyskiwaniu talentów ograniczeniem nie będzie lokalizacja biura czy skłonność do relokacji wymarzonego kandydata. Oczywiście są też doświadczenia samych pracowników – jak deklarują (praktycznie w większości dostępnych badań) praca zdalna to większy komfort ich życia, większa produktywność i elastyczność. Z drugiej strony praca zdalna i hybrydowa to wyzwanie związane z monitoringiem satysfakcji i zaangażowania pracowników, ich rozwojem czy integracją.

Drugi obszar, który wyraźnie zyskał na znaczeniu to temat well-beingu. Od lat jednym z najpopularniejszych benefitów pracowniczych było dofinansowanie prywatnej opieki zdrowotnej. Pracodawcy starali się patrzeć na temat well-beingu pracowników szerzej, wspierając ich dobrostan fizyczny. Pandemia sprawiła, że pracodawcy coraz bardziej zaczęli interesować się tematem zdrowia psychicznego pracowników. Tylko w 2020 roku 1,5 mln zaświadczeń lekarskich wydano z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. A problemy natury emocjonalnej i psychicznej będą narastać. Jednak well-being ma jeszcze aspekt – aspekt finansowy. Zdrowie finansowe to ogólna kondycja finansowa danego człowieka, która przekłada się na brak stresu związanego z problemami o naturze finansowej. A tych w związku z pandemią COVID-19 również będzie przybywać. Otwarte pozostaje pytanie, czy pracodawcy będą na ten problem odpowiadać.

Wierzę, że w 2021 roku pracodawcy coraz chętniej będą kierować swój wzrok w kierunku metodyk zwinnych. Warto pamiętać jednak, że Agile to sposób myślenia. Wiele organizacji stosuje praktyki Agile (również w rekrutacji, działaniach wewnętrznych czy budowie marki pracodawcy), ale kiedy przyjrzymy się poszczególnym organizacjom, okaże się, że ani one, ani ich zespoły nie są one Agile. Co z tego, że korzystają one z dobrych, zwinnych praktyk, wdrażają narzędzia popularne w zespołach agile’owych, ale tak naprawdę nie żyją i nie myślą zgodnie z metodologią Agile? Różnica między robieniem czegoś a życiem w zgodzie z czymś jest ogromna.

Next article