Skip to main content
Home » Biuro karier » Personalizacja: znany trend HR i jego wpływ na doświadczenia pracowników w 2023 roku
efektywny rozwój

Personalizacja: znany trend HR i jego wpływ na doświadczenia pracowników w 2023 roku

pracowników
pracowników

Katarzyna Konieczna

Senior HR Auditor w Top Employers Poland

Personalizacja jest znanym trendem HR, który organizacje wykorzystują (w szczególności w tym roku), aby przyciągnąć i zatrzymać największe talenty, ale również po to, aby stworzyć kulturę pracy, która zachęca pracowników do wykonywania swoich obowiązków na miarę ich najlepszych możliwości.

W post-pandemicznej rzeczywistości pracownicy mieli okazję zastanowić się nad tym, co naprawdę jest dla nich ważne, a ich pracodawcy zobowiązani zostali do znalezienia bardziej pomysłowych rozwiązań, w których doświadczenie pracownika staje się fundamentalnym wyróżnikiem, a personalizacja – kluczem do sukcesu.

Personalizacja doświadczeń oznacza zrozumienie i zaspokojenie unikalnych potrzeb, preferencji i aspiracji każdego pracownika. Obejmuje to zadbanie o well-being pracowników, ale także dostosowanie szkoleń i możliwości rozwoju, środowiska pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym do ich indywidualnych potrzeb. Jak zauważono w World of Work Trends Report 2023, personalizacja stała się koniecznością dla firm, które pragną stworzyć wydajne środowisko pracy. Jakie strategie wdrażają organizacje, aby przetrwać niepewność?

Jakie są korzyści z promowania personalizacji w miejscu pracy?

Personalizacja potrzeb konsumentów od kilku lat stanowi wyzwanie dla menedżerów HR i ich organizacji. W dzisiejszych czasach pracownicy oczekują, że będą traktowani jak pewnego rodzaju „klienci wewnętrzni”. Spójrzmy jakie korzyści płyną z promowania personalizacji na rynku pracy:

Tworzenie pozytywnej kultury pracy – chodzi tu wysunięcie na pierwszy plan unikalnych potrzeb każdego pracownika, umożliwiając stworzenie poczucia przynależności i inkluzywności (ang. Inclusion, czyli sposób zachowania, który uwzględnia, szanuje i akceptuje różnorodność). Organizacje, które personalizują well-being swoich pracowników i komunikację, będą w stanie dostrzec poprawę ogólnej kultury firmy. Wynika to z faktu, że pracownicy, którzy czują się zauważeni i docenieni, są bardziej skłonni pozostać w organizacji i polecać pracę w firmie innym. Może to pomóc w zmniejszeniu rotacji i kosztów rekrutacji, a jednocześnie poprawić jakość kandydatów aplikujących na rynku pracy.

Zwiększenie zaangażowania pracowników – jest to szczególnie ważne z tego względu, że wiele organizacji ma trudności z utrzymaniem wysokiego wskaźnika zaangażowania po pandemii COVID-19. Priorytetowe traktowanie doświadczeń pracowników jest istotne dla wszystkich firm, ponieważ gdy pracownicy czują się widziani, słyszani i doceniani, są bardziej skłonni do inwestowania w swoją pracę i organizację.

Lepsze zarządzanie wydajnością – spersonalizowane informacje zwrotne i coaching mogą pomóc pracownikom w określeniu obszarów wzrostu i rozwoju, prowadząc do poprawy satysfakcji z pracy i rozwoju kariery. Personalizując szkolenia i możliwości rozwoju, organizacje mogą również pomóc pracownikom w zdobyciu umiejętności potrzebnych do odniesienia sukcesu w swoich rolach, co prowadzi do poprawy wydajności pracy.

Zwiększone poczucie autonomii pracownika – personalizacja możliwości wyboru przez pracownika miejsca pracy (niezależnie od tego, czy jest to praca zdalna, w biurze, czy hybrydowa), pozwala pracownikom poczuć, że ich organizacje ufają im, że wykonują swoją pracę jak najlepiej. Ponadto umożliwienie pracownikom personalizacji harmonogramu pracy daje im szansę na wykonywanie swoich służbowych obowiązków, gdy są w najlepszej formie.

Promowanie personalizacji w środowisku pracy

Jeśli spojrzymy na to, jak Top Employers personalizują doświadczenie pracowników, widzimy, że strategia obejmuje rozmowy z pracownikami oraz umożliwia wybieranie i kształtowanie swoich własnych doświadczeń w miejscu pracy (ang. Employee Experience). Personalizacja jest najbardziej widoczna w ewolucji elastycznych praktyk pracy – w tym pracy zdalnej i hybrydowej, w ofertach Top Employers w zakresie inicjatyw dotyczących well-being, wynagrodzeń i świadczeń, jak również w procesach rozwojowych, zwłaszcza kariery, onboardingu i rozwoju przywództwa.

Katarzyna Konieczna, Senior HR Audytor w Top Employers Institute Polska komentuje: „Jednym z pytań podczas rozmowy rekrutacyjnej, które pada z ust kandydata, jest możliwość pracy zdalnej. Aby praca zdalna/hybrydowa pozytywnie wpływała na doświadczenia pracowników musi być wspierana przez technologię. Prawie 79 proc. polskich Top Employers zapewnia swoim pracownikom dostęp do zintegrowanej platformy HR, która integruje wiele procesów, 71 proc. zapewnia jej personalizację, zaś nieco ponad 90 proc. umożliwia komunikację, dzięki wewnętrznej technologii społecznościowej. W porównaniu z wynikami globalnymi mamy jeszcze co robić w tej dziedzinie.”

Dbanie organizacji o zarządzanie doświadczeniami pracowników niezbędnym warunkiem rozwoju!

Poprawa doświadczenia pracowników jest kluczowa dla organizacji na całym świecie w 2023 roku. Pomaga stworzyć szczęśliwą i zaangażowaną siłę roboczą, pozytywną kulturę pracy i lepsze zarządzanie wydajnością. Przedsiębiorstwa, które inwestują w personalizację będą miały większe szanse na przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych talentów, stymulowanie innowacji i osiągnięcie długoterminowego sukcesu.

Top Employers Institute jest globalnym autorytetem w dziedzinie uznawania doskonałości praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Organizacja wspiera przedsiębiorstwa w stosowaniu tych praktyk, aby wciąż doskonalić świat pracy. Dzięki certyfikacji Top Employers firmy biorące udział w programie mogą uzyskać audyt praktyk HR, certyfikat oraz zostać uznane za pracodawcę z wyboru.
Next article