Skip to main content
Home » Efektywny rozwój » Efektywny rozwój
efektywny rozwój

Efektywny rozwój

zawodowy
zawodowy

Pytanie, jak osiągnąć zawodowy sukces, jest najczęściej zadawanym pytaniem coachom oraz trenerom rozwoju zawodowego.

Maria Rotkiel

Sukces zawodowy to nie tylko stanowisko i pensja ale również, a może przede wszystkim, poczucie satysfakcji i poziom motywacji, związane z naszą zawodową karierą. Dlatego pytanie o sukces to pytanie o to, jak się spełniać i rozwijać czując chęć do stawiania czoła codziennym zawodowym wyzwaniom? To również pytanie o to, jak unikać wypalenia zawodowego? Jak sama nazwa wskazuje „wypalenie” to brak energii! Dlatego pracując z osobami, które chcą się efektywnie rozwijać w obszarze zawodowym używam pojęcie „psychofizycznej energii”.

Co ono oznacza? Energia psychofizyczna to nasza witalności, nasz zapał, zaangażowanie, kreatywność i efektywność. To jej poziom warunkuje jakość naszej pracy, tempo naszego zawodowego rozwoju i poziom odczuwanej satysfakcji. Aby dbać o wysoki poziom energii psychofizycznej w sferze zawodowej należy przede wszystkim zachować właściwe proporcje między pracą a odpoczynkiem, czyli dbać o tak zwany work life-balance oraz podejmować działania w obszarze zawodowym, które podnoszą poziom codziennej satysfakcji i poczucia zadowolenia.

Work-life balance to umiejętność efektywnego wypoczywania – czyli takiego, które różni się od charakteru wykonywanych w pracy działań. Co to oznacza w praktyce? Jeśli wykonujemy pracę statyczną, mając mało w ciągu dnia kontaktów z ludźmi warto wieczorem spotkać się ze znajomymi lub pójść tam, gdzie spotkamy wiele osób, a jeśli nasza praca jest przestymulowana społecznie to najlepszą formą odpoczynku będzie spokojny wieczór czy spacer z psem.

Work-life balance to również dbanie o zdrowie, o pozytywne relacje osobiste. Ale źródłem naszej energii psychofizycznej jest nie tylko tylko odpoczynek, to również nasza umiejętność zarządzania emocjami, czyli pozytywnego rozładowywania trudnych emocji i stresu. Regularne i konstruktywne rozładowywanie stresu to warunek konieczny satysfakcji i efektywności zawodowej. Rozładujemy stres asertywnie komunikując to, co jest dla nas trudne w zachowaniach innych osób, możemy to zrobić również podejmując konstruktywne działania, takie jak zaangażowanie w życie firmy. Osoby, które chętnie biorą udział w wyjazdach integracyjnych, szkoleniach, aktywnościach sportowych integrujących zespół, czyli wszelkich rodzajach aktywności, które firma oferuje, nie tylko lepiej radzą sobie ze stresem odczuwając jego niższy poziom, ale także czują się bardziej związane ze swoim miejscem pracy odczuwając większą przyjemność z wykonywania codziennych zawodowych obowiązków i wyższy poziom bezpieczeństwa.

Kolejny ważny aspekt to umiejętność wyznaczania sobie krótko i długoterminowych celów zawodowych i konsekwentna ich realizacja, co daje poczucie bycia skutecznym i efektywnym. Źródłem naszej energii jest działanie, im więcej konstruktywnych działań podejmujemy, tym więcej energii sobie dostarczamy. Jest to tak zwane „pozytywne błędne koło energetyczne”. Dlatego osoby zadowolone ze swojej kariery zawodowej są nastawione na działanie i dobrze zorganizowane, im więcej robią tym bardziej są zmotywowane do podejmowania dalszych działań! Jeśli do tego dodamy dbanie o samoocenę, poprzez umiejętność nagradzanie siebie, doceniania nawet drobnych sukcesów i pielęgnowanie postawy, która opiera się na przekonaniu „Mogę i potrafię!” to żadne zawodowe wyzwanie nie będzie przeszkodą, a stanie się kolejnym etapem na drodze do zawodowego spełnienia!


Maria Rotkiel, psycholog, trenerka i mówczyni motywacyjna, trenerka rozwoju zawodowego i osobistego, indywidualna trenerka kompetencji zawodowych i wychowawczych, terapeutka rodzinna, terapeutka par, certyfikowana terapeutka poznawczo–behawioralna, doktorantka kulturoznawstwa, specjalistka public relations. Prowadzi treningi kompetencji wychowawczych i liderskich, wykłady motywacyjne, szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii biznesu, warsztaty i treningi zarządzania stresem i emocjami, treningi mediacji i negocjacji oraz treningi samopoznania dla kobiet według autorskiej metody „Siedmiu odsłon kobiecości”. Występuje jako ekspert w licznych programach telewizyjnych i audycjach radiowych, prowadzi własne programy telewizyjne, pisze artykuły i poradniki psychologiczne. Propagatorka psychologii pozytywnej oraz pozytywnej motywacji. Prywatnie szczęśliwa mama Adasia z powodzeniem godząca rozwój zawodowy i samorealizację z dbaniem o rodzinę, siebie, swoje potrzeby i własne przyjemności. Jej pasją jest jazda konna oraz dogoterapia i hipoterapia.
Next article