Skip to main content
Home » Efektywny rozwój » Premiera narzędzia wspierającego politykę DEI
efektywny rozwój

Premiera narzędzia wspierającego politykę DEI

kobiet
kobiet

Klub Champions of Change prezentuje zastosowanie Living Library w biznesie

Olga Kozierowska

Prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

Anna Flis

Liderka projektu Champions of Change

Klub Champions of Change Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką przedstawia wyniki pierwszej analizy 811 tys. osób, zajmujących ponad milion kluczowych stanowisk w firmach zarejestrowanych w Polsce. Wiek i płeć są kluczowymi kwestiami budowania różnorodnego świata biznesu. Premierowe narzędzie Living Library Klubu Champions of Change tworzy przestrzeń do dialogu z grupami, które w biznesie mierzą się z uprzedzeniami i stereotypowym postrzeganiem.

Jedno z pierwszych praktycznych narzędzi Diversity, Equity & Inclusion

Klub Champions of Change tworzy praktyczne narzędzia, przynoszące konkretne rezultaty oraz mające praktyczne zastosowanie dla wielu organizacji, środowisk i grup społecznych. Przykładem może być Living Library, którego premiera w środowisku biznesowym odbyła się podczas 5-lecia Klubu. Projekt, wspiera politykę DEI w biznesie i jest fenomenem nie tylko na skalę polską, lecz także europejską. Narzędzie polega na spotkaniu z człowiekiem, pełniącym rolę Żywej Książki, a jego celem jest zmierzenie się z własnymi uprzedzeniami i towarzyszącymi nam na co dzień stereotypami. Projekt inicjuje dialog między ludźmi różnymi od siebie oraz pozwala budować zrozumienie dla inności, jednocześnie redukując niechęć, wobec tego, co obce.

Pierwsza analiza obejmująca ponad milion kluczowych stanowisk

Klub Champions of Change zrzesza liderów i liderki dużych firm działających w Polsce. Jego ideą jest wspólne działanie na rzecz wspierania różnorodności w biznesie, działań włączających, które wyrównują szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz inspirowanie do zmian innych. Jednym z kontekstów najczęściej różnicujących w biznesie jest wiek i płeć pracowników. Na zlecenie Klubu Champions of Change Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet Poland poddała analizie skład osobowy polskich firm – ponad 811 tys. osób zajmujących ponad milion stanowisk.

Ponad ¼ firm w rękach czterdziestolatków(-ek)

Z danych wynika, że udział osób w wieku do 23 roku życia pełniących kluczową rolę w firmie nie przekracza 1 proc., jednak już w grupie od 23 do 30 lat odsetek ten wynosi 4,7 proc. Udział trzydziestolatków(-ek) na kluczowych stanowiskach w firmach zarejestrowanych w Polsce stanowi 21,5 proc., a czterdziestolatków(-ek) – aż 28,4 proc. W kolejnych grupach wiekowych odsetek ten stopniowo spada, osiągając w grupie osób powyżej 70 lat wynik 7,5 proc.

Z pierwszej analizy KRS pod kątem wieku zarządzających firmami wynika, że w Polsce statystyczna osoba na stanowisku prezesa to mężczyzna w wieku 40 lat z dużych aglomeracji miejskich dobrze prosperujących województw. Zarządza on firmą założoną w latach 1995-2005.

Blisko co trzecie kluczowe stanowisko w firmach zajmuje kobieta

W firmach zarejestrowanych w Polsce kobiety zajmują 30,3 proc. kluczowych stanowisk. Największy ich udział zaobserwowano w dwóch skrajnych grupach wiekowych. W grupie do 23 lat kobiety obejmują 32,8 proc. kluczowych stanowisk, a w grupie powyżej 70 lat – 31 proc. Najniższy odsetek odnotowano w grupie 50-60 lat – 29 proc.

Najwyższy odsetek kobiet na stanowisku prezesa odnotowano w firmach założonych w latach 1951-1975, wynosi on 21,4 proc. W przypadku przedsiębiorstw powstałych w latach 1976-2000 odsetek ten wynosi 20,5 proc., a założonych po 2001 roku – 20,1 proc. Mimo upływu lat, dynamicznie rozwijającej się gospodarki i zmian ekonomicznych, udział kobiety w biznesie pozostaje na stałym poziomie – podsumowuje Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i pomysłodawczyni Klubu Champions of Change.

Analiza wykonana przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Poland obejmowała ponad 811 tys. osób zajmujących ponad milion stanowisk. Na potrzeby badania przyjęto siedem przedziałów wiekowych, od 14 do 23 lat i kolejno: 23-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70 i powyżej 70 lat.
Next article