Home » Biuro karier » Nowe technologie zmienią rynek pracy
Biuro karier

Nowe technologie zmienią rynek pracy

Nowe technologie zmienią rynek pracy
Nowe technologie zmienią rynek pracy
avatar

Jakub Gontarek

Specjalista ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan

Szerokie zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i cyfrowych jak analityka danych, sztuczna inteligencja (SI), druk 3D, chmura obliczeniowa, Internet Rzeczy i robotyzacja, zmieniają rynek pracy. Poprzednia rewolucja gospodarcza prowadziła do wyraźnego wzrostu dobrobytu i liczby miejsc pracy. Skutki nadchodzącej zmiany 4.0 budzą obawy o to, jak zmienią się relacje pracodawca-pracownik. Potrzebna jest stała platforma wymiany opinii i dialogu.

Digitalizacja, a w szczególności rozwój gospodarki na żądanie (on-demand economy) wymuszą nowe formy zatrudnienia. Już teraz obserwujemy, że rozwiązania zdalnej pracy wpływają na organizację zadań oraz na interakcje pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Dzięki cyfryzacji praca związana jest mniej z miejscem i czasem, a bardziej z autonomią połączoną z lepszym monitoringiem efektów. Wyzwaniem jest ustalenia odpowiedniej relacji pomiędzy pracą a życiem osobistym. Dlatego kluczowy dla wszystkich stron jest odpowiedzialny dialog społeczny. Doświadczenia krajowe i zagraniczne wskazują, że priorytetem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak technologia może wspierać, a nie zastępować pracowników w wykonywaniu zadań.

Rewolucja 4.0 zmieni obecną pracę i to jest pewne. Musimy zaakceptować fakt, że niektóre zawody zostaną zastąpione przez nowe specjalizacje. Tak dzieje się w przypadku każdej innowacji. Postęp technologiczny początkowo prowadzi do spadku popytu na pracę, zanim zacznie tworzyć nowe miejsca pracy. Firmy wiedzą, że zmuszone są do szybkiego reagowania na zmiany na rynku i dostosowywania się do potrzeb nowych konsumentów. Dlatego poszukują pracowników, którzy będą mieć kompetencje, pozwalające na szybkie i skuteczne reagowanie na nowe trendy. Tylko to zapewni utrzymanie się na rynku. Szczególnie stanowiska nisko- i średniowykwalifikowanych pracowników wykonujących proste, powtarzające się czynności (w rolnictwie i przemyśle, urzędnicy) są zagrożone automatyzacją. Za to umiejętności cyfrowe, przedsiębiorczość oraz kreatywność będą najbardziej pożądane przez zatrudniających.

Dyskusja nt. wpływu nowych technologii na sytuację na rynku pracy musi uwzględniać zmiany demograficzne, wyzwania związane z kierunkami kształcenia i przegląd regulacji prawnych. Rewolucja 4.0 przyniesie trudne do przewidzenia zmiany na rynku pracy, które będą wyzwaniem dla partnerów społecznych. Nie nastąpią one z dnia na dzień, ale ich efekty będziemy stopniowo coraz bardziej odczuwać. Wpływ technologii na poziom zatrudniania oraz relacje pracownik-pracodawca zmuszą do reagowania i dostosowywania prawa do bieżących wyzwań, w duchu odpowiedzialnego społecznie rozwoju. Dlatego niezwykle ważna będzie systematyczna i angażująca wszystkich interesariuszy merytoryczna dyskusja podająca analizie praktyczne aspekty tego, jak nowe technologie będą wpływać na rynek pracy.

Next article