Skip to main content
Home » Efektywny rozwój » Pokolenie 50+ w pracy – dlaczego jest obecnie tak cenne dla pracodawców?
efektywny rozwój

Pokolenie 50+ w pracy – dlaczego jest obecnie tak cenne dla pracodawców?

pokolenie
pokolenie

Osoby po 50. roku życia doskonale odnajdują się w swoich zawodowych obowiązkach. Jest to wyjątkowa, elastyczna grupa, za którą stoi doświadczenie i wiedza. Jak zatem znaleźć nową pracę będąc 50+? Jakie korzyści wynikają z zatrudnienia takiego pracownika?

Katarzyna Łakińska

Twórczyni portalu pracy i aktywności dla Pokolenia Flexi, czyli generacji 50+, aktywnie łamie stereotypy, promuje budowanie kultury różnorodności i odpowiedzialności społecznej

Wokół pracowników 50+ narosło wiele krzywdzących mitów, m.in., że nie chcą poszerzać swoich kompetencji zawodowych. W jaki sposób możemy te mity obalić i otworzyć wspomniane osoby na rynek pracy?

Prawie 90 proc. osób po 50. roku życia korzysta np. z bankowości elektronicznej, co nie jest łatwe, a pokazuje, jak bardzo to pokolenie chce się uczyć i nadąża za współczesnym światem. Myślę, że w kwestii zawodowej nie powinno się uwzględniać wieku, a predyspozycje i umiejętności. Nastał czas, by przekroczyć tę barierę i przestać nazywać osoby po 50., 60. roku życia seniorami. Jest to najbardziej elastyczna grupa populacyjna, która przeszła w swoim życiu transformacje systemowe, dzięki czemu może dostosować się do każdych warunków. Dlatego tak ważne jest zwiększanie świadomości wśród osób pracujący w HR, że jest to grupa doskonale odnajdująca się w pracy. Jak pokazują badania, grupa osób 50+ szybciej przywiązuję się do firmy i nie zmienia tak szybko pracy, jak młode pokolenie. Muszą się oni jednak wykazać większą odwagą i chęcią zaprezentowania swoich umiejętności. Nie można pisać enigmatycznego hasła „szukam pracy”, ponieważ ono nic nie wnosi. Warto już w tym miejscu dobrze zaprezentować swój fach.

Kolejny mit dotyczy tego, że osoby 50+ pracują byle przeczekać do emerytury. Tymczasem zauważa się, że są aktywne w takich formach współpracy jak B2B, freelancing, interim management, franczyza. Czy na bazie pani doświadczeń jako przedsiębiorczyni wiek w biznesie bywa stygmatem?
To, że osoby 50+ rozpoczynają takie współprace jak np. B2B czy freelancing jest widocznym zaprzeczeniem tego, że chcą jedynie przeczekać do emerytury. Otwierając się na tego typu pracę absolutnie nie myślą o tym, że będzie to chwilowe. Chcą mieć szerszy wachlarz możliwości i decydować o swoim losie. Także osoby, które przeszły już na emeryturę są niezwykle aktywne – otwierają np. fundacje i są niezwykle skuteczne w swoim działaniu.

Kryzys gospodarczy, sytuacja geopolityczna, implikacje społeczne… Jak w związku z tym może wyglądać prognozowana sytuacja osób 50+ na rynku pracy?

Czytamy o wielu zwolnieniach w firmach, także wśród osób młodych, np. pracujących w start-upach, gdzie nie ma możliwości pozyskania nowego kapitału. Dlatego też z pewnością cały rynek pracy się zmieni, choć pracodawcy zgodnie twierdzą, że zwalnianie pracowników jest ostatecznością. Osobiście uważam, że starsze pokolenie będzie w tej sytuacji bardziej elastyczne w kwestii np. ewentualnych cięć wynagrodzeń.

Wiele osób będących już na emeryturze chce być aktywnymi zawodowo. Wspieranie zdolności do pracy osób w starszym wieku jest priorytetem w kontekście aktywizacji seniorów. Jakie perspektywy zawodowe mają obecnie osoby 60+?

Szanse na zatrudnienie takich osób są dosyć nierówne i zależne od miejsca zamieszkania. W większych ośrodkach miejskich jest nieustająca potrzeba prac, także dodatkowych. Siedzenie w domu nas najbardziej ogranicza, dlatego nie warto czekać bezczynnie na pracę idealną, a działać. Mężczyźni zazwyczaj znajdują zatrudnienie na portierni, w ochronie. Wiele kobiet pracuje jako niania i opiekunka. Także w jednej z sieci restauracji emeryci mogą dorabiać jako hostowie sali, za co są doceniani. Niestety wszystkie te możliwości ogranicza teraz Państwo, ustanawiając przepisy określające górną granicę dochodu, po której przekroczeniu osoba nie ma prawa do pobierania emerytury.

Next article