Home » Pierwsze kroki » Studia – czas budowania CV
Pierwsze kroki

Studia – czas budowania CV

znaleźć
znaleźć

Korzystne warunki zatrudnienia, przejrzysta umowa, interesujące zadania i sympatyczna atmosfera, czyli satysfakcja i poczucie bezpieczeństwa – tak w skrócie zdefiniować można dobrą pracę. Czy trudno taką znaleźć?

Paulina Zaręba

PR manager, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

Niekoniecznie, ale na pewno trudniej w przypadku osoby młodej, niedoświadczonej, z nikłą świadomością praw i obowiązków, przede wszystkim zaś z mizernym CV początkującego. Wyrażenie „szukanie pracy” jest jednoznaczną sugestią aktywnej postawy i działania – praca sama się nie znajdzie. A już na pewno nie dobra praca, gwarantująca satysfakcję i spełnienie.

Aktywność popłaca

Pierwszy mocny argument w CV niedoświadczonego zawodowo absolwenta? Aktywność podczas nauki. – Staże, praktyki, wolontariat, udział w programach ambasadorskich, zaangażowanie w działalność samorządu czy organizacji studenckich – to są ważne składowe CV młodego człowieka. Dla potencjalnego pracodawcy to czytelny znak, że ma do czynienia z osobą aktywną, poszukującą wyzwań, z kimś, kto nie boi się obowiązków, skutecznie zarządza swoim czasem, ale też myśli o przyszłości i podejmuje dobre dla siebie decyzje – mówi Mariola Raudo, HR Business Partner z Nestlé.

Dobrze widziany staż lub praktyka

Spośród wielu możliwych studenckich aktywności, które znaleźć się powinny w CV młodego człowieka, na pierwszy plan wysuwają się staże i praktyki. To forma najbliższej i najkorzystniejszej dla studenta współpracy z przedsiębiorstwem, pod warunkiem, że jest to staż lub praktyka wysokiej jakości. Czym taki staż różni się od innych najlepiej wyjaśniają Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. – Staż lub praktyka wysokiej jakości to przede wszystkim walor edukacyjny – student dzięki stażowi zyskuje kompetencje, których nie mógłby wypracować na studiach. Praktyczne umiejętności i biznesową wiedzę można z łatwością zweryfikować w czasie rozmowy kwalifikacyjnej – osoby, które odbyły dobry staż zyskują w ten sposób dodatkowe punkty. Ważne w kontekście rekrutacji jest też potwierdzenie odbycia stażu lub praktyki – mówi Piotr Palikowski, prezes PSZK.

Słowo-klucz: rozwój

Warto pamiętać, że postawa aktywna ma znaczenie na każdym etapie życie zawodowego, nie tylko w czasie studiów. Znalezienie pierwszej pracy nie powinno być jednoznaczne z zaprzestaniem działań na rzecz swojej zawodowej atrakcyjności. Należy myśleć perspektywicznie: kilka lat doświadczenia zawodowego, szczególnie, jeśli będzie to kilka lat spędzonych w jednej firmie, to dowód stałości i lojalności, jednak zawsze należy dbać, by CV nie zapełniały wyłącznie lata pracy. – Informacje zawarte w CV powinny nie tylko odpowiadać oczekiwaniom pracodawcy, ale też charakteryzować osobę aplikującą. Studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, certyfikaty i dodatkowe umiejętności, pasja – to wszystko składa się na obraz osoby aktywnej i zdeterminowanej, a to ważne cechy potencjalnego pracownika – mówi Maciej Hassa, Kierownik Zespołu Marki Pracodawcy z PZU.

Ryzykowny przerost formy nad treścią

Merytoryczna zawartość CV to podstawa, jednak ważna też jest forma zaprezentowania dorobku. Media od lat forsują pogląd, że najważniejsza jest kreatywność i pomysłowość dokumentów aplikacyjnych lub wręcz rezygnacja z klasycznego CV. Casus Kariny Gos, która dostała pracę w wyniku zręcznie przeprowadzonej akcji w mediach społecznościowych, zdaje się potwierdzać skuteczność niesztampowych rozwiązań. Warto jednak zachować w tej kwestii zdrowy rozsądek: na formę aplikacji wpływ powinno mieć przede wszystkim stanowisko i branża będące obiektem zainteresowania, w której szuka się pracy. – Intrygujące czy zaskakujące próby zainteresowania sobą potencjalnego pracodawcy sprawdzają się w przypadku aplikowania na stanowiska kreatywne, w PR czy reklamie. W branży FMCG podstawowe znaczenie ma wykształcenie i doświadczenie, często poszukujemy osób o bardzo wąskiej specjalizacji i unikalnych umiejętnościach. W przypadku takich rekrutacji poziom atrakcyjności CV czy ciekawa forma aplikowania ma znaczenie marginalne – mówi Mariola Raudo, HR Business Partner z Nestlé.

Kto szuka, nie błądzi

Miejsc, w których znaleźć można informacje o prowadzonych rekrutacjach, jest wiele: urzędy pracy, portale poświęcone sprawom kariery, ale też stosowne działy wszystkich większych serwisów informacyjnych, strony internetowe firm i instytucji, które informują o prowadzonych naborach w zakładce „kariera”. Warto zwrócić uwagę na firmy, które aktywnie rekrutują pracowników: pojawiają się na targach pracy, współpracują ze środowiskiem akademickim. – Staramy się wyjść naprzeciw pracownikom – współpracujemy z uczelniami, organizujemy praktyki, pojawiamy się na targach pracy. Wychodzimy z założenia, że nie tylko pracownik musi zainteresować potencjalnego pracodawcę, ale też firma musi aktywnie, bezpośrednio komunikować się z rynkiem pracy, ponieważ przynosi to korzyści: szersze dotarcie, możliwość zwerbowania młodych talentów – mówi Maciej Hassa, Kierownik Zespołu Marki Pracodawcy z PZU.

Buduj swoje CV

Dla wielu firm młody wiek, brak doświadczenia, nowoczesne, otwarte na zmiany i nowe technologie podejście, jest więc ogromnym atutem branym pod uwagę w procesie rekrutacji. Świeży absolwent niekoniecznie ma utrudnioną pozycję na rynku pracy – może to być wręcz jego przewaga. Należy jednak pamiętać, że każda zaleta i cecha charakteru będąca atutem dla potencjalnego pracodawcy, musi mieć swoje odzwierciedlenie w aplikacji. Dlatego o budowaniu własnego CV trzeba zacząć myśleć już podczas studiów.

Next article